Bijzondere bijstand kosten voor de woning

De kosten die te maken hebben met uw woning moet u betalen uit uw inkomen. Denk hierbij aan huishoudelijke apparaten, een nieuwe vloer of gordijnen en alle kosten die met een verhuizing te maken hebben. De gemeente gaat ervan uit dat u spaart voor deze kosten. Ook met een bijstandsuitkering of ander laag inkomen moet u deze kosten zelf betalen.

In sommige gevallen verwacht de gemeente niet van u dat u deze kosten (volledig) zelf kunt betalen. Bijvoorbeeld als u urgentie heeft gekregen voor een (andere) woning. Soms kunt u maar een deel van de kosten betalen. Hiervoor kunt u daarom een toeslag aanvragen voor uw woonkosten.

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Doe dan een aanvraag met DigiD via onderstaande knop.

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

 • het inkomen ten hoogte van de bijstandsnorm die voor u geldt wordt niet meegenomen bij de berekening. Het inkomen boven de bijstandsnorm wordt volledig meegenomen. Wij gaan ervan uit dat u per maand 5% van uw inkomen heeft kunnen sparen (reserveren)
 • ook nemen we (bijna) uw volledige spaargeld mee bij de beoordeling en de helft van de individuele inkomstentoeslag (als u daar recht op heeft). Beslaglegging op het inkomen of een schuldenregeling zien wij niet als reden om niet te kunnen reserveren
 • ook kijken wij (eventueel) naar een verantwoorde besteding van uw inkomen en spaargeld van de afgelopen 12 maanden
 • we gaan er vanuit dat u vanaf het moment dat u weet dat u extra kosten voor de woning krijgt of redelijkerwijs zou kunnen weten dat u in de toekomst extra kosten krijgt, u begint met het sparen voor deze kosten
 • er moet sprake zijn van een noodzakelijke verhuizing en van bijzondere omstandigheden
 • als u bijzondere bijstand krijgt, kunt u de komende 10 jaar geen bijzondere bijstand meer krijgen voor deze kosten
 • als u voor het eerst uit huis gaat, wordt er geen bijzondere bijstand verstrekt. Alleen als er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden

Vergoedingen

Onder deze regeling vallen de volgende vergoedingen. Hieronder staat per onderwerp een uitleg.

Met duurzame gebruiksgoederen worden elektrische apparaten bedoeld (zoals een koelkast, wasmachine en kookstel), maar ook meubels (zoals een bank en een bed). Voor de vervanging van deze goederen moet u sparen (reserveren).

Er wordt pas een vergoeding voor duurzame gebruiksgoederen verstrekt als de vervanging noodzakelijk is er sprake is van bijzondere omstandigheden. De vergoeding is een lening, u zult het bedrag aan ons moeten terugbetalen. Voor gebruiksgoederen heeft de gemeente een vast bedrag dat wordt vergoed.

Als u een nieuwe woning heeft maar geen geld voor de volledige inrichting, kunt u in sommige situaties een vergoeding krijgen van de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld als u vanuit een daklozenopvang komt of als u urgentie heeft gekregen voor een (andere) woning. Er moet sprake zijn van een noodzakelijke verhuizing en bijzondere omstandigheden.

De vergoeding is voor de aanschaf van elektrische apparaten en meubels. De gemeente heeft hier vaste bedragen voor. Voor de hoogte van de vergoeding kijken we naar de gezinssituatie. We gaan ervan uit dat u kijkt naar de goedkoopste aanschaf, zoals via een kringloopwinkel of Marktplaats. De vergoeding is een lening, u zult het bedrag aan ons moeten terugbetalen.

Onder de stofferingskosten vallen de kosten voor het aankleden van de woning, zoals een vloer, gordijnen en behang of verf.

Als u een nieuwe woning heeft maar geen geld voor de stofferingskosten, kunt u in sommige situaties een vergoeding krijgen van de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld als u vanuit een daklozenopvang komt of als u urgentie heeft gekregen voor een (andere) woning. Er moet sprake zijn van een noodzakelijke verhuizing en bijzondere omstandigheden.

De gemeente heeft hier ook vaste bedragen voor, afhankelijk van de gezinssituatie. De vergoeding wordt (meestal) verstrekt in de vorm van een gift, u hoeft dit niet terug te betalen.

 

We vergoeden deze kosten als er sprake is van een noodzakelijke verhuizing en bijzondere omstandigheden. Deze kosten maken wij over naar de verhuurder. De vergoeding wordt (meestal) verstrekt in de vorm van een gift, u hoeft dit niet terug te betalen.

In enkele gevallen moet u een waarborgsom betalen als u een nieuwe huurwoning krijgt. Dit is vaak een hoog bedrag. Als er sprake is van een noodzakelijke verhuizing, kan de gemeente deze kosten vergoeden.

De vergoeding is een lening, u zult het bedrag aan ons moeten terugbetalen.

Onder de verhuiskosten vallen de kosten van het huren van een busje of het huren van een verhuisbedrijf. De gemeente gaat ervan uit dat u er alles aan doet om deze kosten zo laag mogelijk te houden. U kijkt bijvoorbeeld eerst of er mensen in uw omgeving kunnen helpen met de verhuizing.

U kunt alleen een vergoeding krijgen voor verhuiskosten als er sprake is van een noodzakelijke verhuizing en bijzondere omstandigheden. Als u van de ene gemeente naar een andere gemeente verhuisd, verstrekt de gemeente waar u uit verstrekt de vergoeding voor de verhuiskosten. Als u naar Gemeente Westland komt verhuizen vraagt u deze vergoeding bij uw vorige gemeente aan.

De gemeente kijkt naar de goedkoopst mogelijke oplossing. De vergoeding wordt (meestal) verstrekt in de vorm van een gift, u hoeft dit niet terug te betalen.

Kunt u de huur of hypotheek niet meer betalen omdat uw inkomen plotseling lager is geworden? Dat kan bijvoorbeeld door ziekte, scheiding of werkloosheid. U krijgt dan mogelijk een toeslag voor uw woonkosten van de gemeente. Dit noemen we de woonkostentoeslag.

Deze toeslag is speciaal bedoeld om de hoge kosten van uw huur- of koopwoning te betalen als uw inkomen opeens is gedaald en u daar niets aan kon doen. De periode dat u deze toeslag krijgt, is maximaal 6 maanden.

Als u een laag inkomen heeft en een hoge huur, dan heeft u misschien recht op huurtoeslag. Dit is een financiële steun in de huur vanuit de overheid. Huurtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst

Als u een koopwoning heeft, komen de volgende kosten in aanmerking voor een vergoeding:

 • de hypotheekrente na aftrek van het recht op belastingteruggaaf
 • rioolrecht
 • het eigenaarsdeel van de onroerende zaakbelasting
 • opstalverzekering
 • eigenaarsdeel van de waterschapslasten
 • erfpachtcanon

Bij toekenning van de woonkostentoeslag wordt de verplichting opgelegd om goedkopere passende woonruimte te zoeken en die ook te accepteren. U moet hiervan bewijsstukken bij ons inleveren.

 • kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden
 • bewijsstukken van uw andere inkomsten van de laatste 3 maanden
 • kopie bankafschriften van alle (buitenlandse) betaal- en spaarrekeningen van uzelf, uw partner en minderjarige kinderen van de laatste 3 maanden. Op de afschriften moet staan: het rekeningnummer, naam en adres, het begin- en eindsaldo en alle bij- en afschrijvingen
 • afschriften/overzichten van alle creditcards, PayPal-rekeningen, beleggingsrekeningen en cryptovaluta portefeuille (Bitcoins, etc.) van de laatste 3 maanden met daarop het begin- en eindsaldo en alle mutaties
 • kopie bewijsstukken van uw vermogen, anders dan uw bankrekeningen
 • recent overzicht van al uw schulden (niet ouder dan 3 maanden)
 • huurcontract (indien van toepassing)
 • urgentieverklaring (indien van toepassing)
 • factuur of offerte van de kosten
 • kopie van de inventarislijst van de nieuwe woning

Na uw aanvraag

Na de aanvraag zal er in veel gevallen telefonisch contact met u worden opgenomen. Soms komen wij ook in de woning kijken om de noodzaak van de kosten te controleren.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.