Energietoeslag

Inwoners met een laag inkomen kunnen een bijdrage ontvangen (Energietoeslag). Hieronder leest u alles over de Energietoeslag in Westland.

Energietoeslag 2022

Het bedrag voor de Energietoeslag 2022 is hoger geworden. In totaal is het nu €1.800.

Heeft u in 2022 de Energietoeslag ontvangen?

U heeft tot nu toe voor 2022 € 1.300 aan Energietoeslag ontvangen. U ontvangt eind februari vanzelf nog € 500 op uw rekening.  Hier hoeft u niets voor te doen. Na de betaling ontvangt u een brief hierover.

Heeft u in 2022 geen Energietoeslag ontvangen?

Voor 2022 kunt u dit niet meer aanvragen. Wel kunt u half juni online of per post een aanvraag doen voor de Energietoeslag 2023. Meer informatie staat hieronder bij Energietoeslag 2023.

Energietoeslag 2023

Er komt een nieuwe wet Energietoeslag 2023. In juni gaat deze van start. Vanaf het moment dat de wet geldt, kan de gemeente de € 800 betalen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Heeft u in 2022 de Energietoeslag ontvangen?

We hebben dan al veel gegevens van u. Wij gaan uw inkomen opnieuw bekijken. Er kunnen drie dingen uitkomen:

 1. Voldoet uw inkomen nog steeds aan de voorwaarden? Dan ontvangt u eind juni vanzelf ook de Energietoeslag 2023 van € 800. Wij sturen u hier na de betaling een brief over.
 2. Is uw inkomen hoger en voldoet u niet meer aan de voorwaarden? Wij sturen u hier een brief over. Denkt u wel recht te hebben op de Energietoeslag 2023? Dan kunt u zelf nog een aanvraag doen. Dit kan vanaf juni 2023. Dan bekijken wij uw aanvraag en sturen u een brief met de beslissing.
 3. Het kan zijn dat we informatie van u missen. Informatie die we nodig hebben om te bepalen of u over 2023 ook de Energietoeslag krijgt. U krijgt in dit geval een brief van ons hierover.

Heeft u in 2022 geen Energietoeslag ontvangen?

Half juni 2023 kunt u online of per post een aanvraag doen voor de Energietoeslag 2023. Dit is een bedrag € 800. Houd onze website en social media in de gaten.

 • u ontvangt minder dan 120% van het sociaal minimum aan inkomsten. Wat 120% van het sociaal minimum is, vindt u op de pagina normenoverzicht.
 • u bent 21 jaar of ouder
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel
 • u woont in gemeente Westland
 • u bent de hoofdbewoner van de woning. Dit blijkt uit een huur- of koopcontract
 • u betaalt kosten voor energie

 • loon dat u krijgt van een werkgever
 • uitkering van het UWV, de gemeente, de SVB of een andere organisatie
 • inkomen uit eigen bedrijf
 • inkomen uit verhuur van een (deel van de) woning of grond en gebouwen (vastgoed)
 • inkomen uit kinderalimentatie en partneralimentatie
 • pensioen
 • heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee
 • het inkomen van kinderen die bij uw wonen telt niet mee

Als uw inkomen net boven de 120% van het sociaal minimum uitkomt, heeft misschien toch recht op de energietoeslag. Als u elke maand maximaal € 50,- netto meer aan inkomsten ontvangt, kunt  u de Energietoeslag aanvragen.  Het overzicht met de netto maandinkomsten van het sociaal minimum vindt u op de pagina normenoverzicht. 

Heeft u het gevoel dat u eigenlijk geen recht had op de eerste betaling van de energietoeslag? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoon 14 0174. Als u energietoeslag heeft ontvangen, maar daar geen recht op heeft moet u het terugbetalen. U heeft dan ook geen recht op nabetalingen.