Normenoverzicht minimuminkomen voor de bijzondere bijstand

Dit zijn de normbedragen Participatiewet met ingang van 1 januari 2024. Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop is geen inkomen en wordt niet meegeteld. Voor kostendelers geldt dat voor de bijzondere bijstand de norm wordt gebruikt voor niet-kostendelers.

Normenoverzicht inclusief vakantiegeld

Alleenstaande (ouders )   Normbedrag 110% 120%
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd   €1.283,83 €1.412,21 €1.540,60
18, 19 en 20 jaar   €316,94 €348,63 €380,33

Gezinnen met kinderen Normbedrag 110% 120%
Partners, 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.834,04 €2.017,44 €2.200,85
1 partner 18 t/m 20 jaar, 1 partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.600,77 €1.760,85 €1.920,92
Partners, allebei 18 t/m 20 jaar €1.000,69 €1.100,76 €1.200,83

Gezinnen zonder kinderen Normbedrag 110% 120%
Partners, 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.834,04 €2.017,44 €2.200,85
1 partner 18 t/m 20 jaar, 1 partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.233,96 €1.357,36 €1.480,75
Gehuwd: 18 t/m 20 jaar €633,88 €697,27 €760,66

Pensioengerechtigde leeftijd Normbedrag 110% 120%
Alleenstaande ouder €1.425,76 €1.568,34 €1.710,91
Gehuwd of samenwonend €1.933,98 €2.127,38 €2.320,78

Verblijf in een inrichting, inclusief verhoging Normbedrag 110% 120%
alleenstaande of alleenstaande ouder €406,51 €447,16 €487,81
gehuwden €632,31 €695,54 €758,77

Leefsituatie Vrij te laten vermogen
Alleenstaande zonder kinderen €7.575,00
Echtparen/eenoudergezinnen €15.150,00
Voor meer situaties en het bijpassende vermogen kunt u contact opnemen met 14 0174

Normenoverzicht exclusief vakantiegeld

Alleenstaande (ouders) Normbedrag 110% 120%
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd €1.219,64 €1.341,60 €1.463,57
18, 19 en 20 jaar €301,09 €331,20 €361,31

Gezinnen met kinderen (per stel) Normbedrag 110% 120%
Partners, 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.742,34 €1.916,57 €2.090,81
1 partner 18 t/m 20 jaar, 1 partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.520,73 €1.672,80 €1.824,88
Partners allebei, 18 t/m 20 jaar €950,66 €1.045,72 €1.140,79

Gezinnen zonder kinderen Normbedrag 110% 120%
Partners, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd €1.742,34 €1.916,57 €2.090,81
1 partner 18 t/m 20 jaar andere partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.172,26 €1.289,49 €1.406,71
Gehuwd 18 t/m 20 jaar €602,19 €662,40 €722,62

Pensioengerechtigde leeftijd Normbedrag 110% 120%
Alleenstaande ouder €1.354,47 €1.489,92 €1.625,37
Gehuwd of samenwonend €1.837,28 €2.021, 01 €2.204,74

Verblijf in een inrichting, inclusief verhoging   Normbedrag 110% 120%
alleenstaande of alleenstaande ouder   €368,83 €405,71 €442,60
gehuwden   €616,77 €678,45 €740,12

Leefsituatie Vrij te laten vermogen
Alleenstaande zonder kinderen €7.575,00
Echtparen/eenoudergezinnen €15.150,00
Voor meer situaties en het bijpassende vermogen kunt u contact opnemen met 14 0174