Normenoverzicht minimuminkomen voor de bijzondere bijstand

Dit zijn de normbedragen Participatiewet met ingang van 1 januari 2023. Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop is geen inkomen en wordt niet meegeteld. Voor kostendelers geldt dat voor de bijzondere bijstand de norm wordt gebruikt voor niet-kostendelers.

Normenoverzicht inclusief vakantiegeld

Alleenstaande (ouders )   Normbedrag 110% 120%
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd   €1.195,66 €1.315,23 €1.434,79
18, 19 en 20 jaar   €295,20 €324,72 €354,24

Gezinnen met kinderen Normbedrag 110% 120%
Partners, 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.708,08 €1.878,89 €2.049,70
1 partner 18 t/m 20 jaar, 1 partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.490,86 €1.639,95 €1.789,03
Partners, allebei 18 t/m 20 jaar €932,02 €1.025,22 €1.118,42

Gezinnen zonder kinderen Normbedrag 110% 120%
Partners, 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.708,08 €1.878,89 €2.049,70
1 partner 18 t/m 20 jaar, 1 partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.149,24 €1.264,16 €1.379,09
Gehuwd: 18 t/m 20 jaar € 590,40 €649,44 €708,48

Pensioengerechtigde leeftijd Normbedrag 110% 120%
Alleenstaande ouder €1.330,67 €1.463,74 €1.596,80
Gehuwd of samenwonend €1.807,20 €1.987,92 €2.168,64

Leefsituatie Vrij te laten vermogen
Alleenstaande zonder kinderen €7.605,00
Echtparen/eenoudergezinnen €15.210,00
Voor meer situaties en het bijpassende vermogen kunt u contact opnemen met 14 0174

Normenoverzicht exclusief vakantiegeld

Alleenstaande (ouders) Normbedrag 110% 120%
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd €1.135,88 €1.249,46 €1.363,05
18, 19 en 20 jaar €280,44 €308,48 €336,53

Gezinnen met kinderen (per stel) Normbedrag 110% 120%
Partners, 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.622,68 €1.784,94 €1.947,21
1 partner 18 t/m 20 jaar, 1 partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.416,32 €1.557,95 € 1.699,58
Partners allebei, 18 t/m 20 jaar €885,42 €973,96 €1.062,50

Gezinnen zonder kinderen Normbedrag 110% 120%
Partners, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd €1.622,68 €1.784,94 €1.947,21
1 partner 18 t/m 20 jaar andere partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.091,78 €1.200,96 €1.310,13
Gehuwd 18 t/m 20 jaar €560,88 €616,97 €673,06

Pensioengerechtigde leeftijd Normbedrag 110% 120%
Alleenstaande ouder €1.264,14 €1.390,55 €1.516,96
Gehuwd of samenwonend €1.716,84 €1.888,52 €2.060,21

Leefsituatie Vrij te laten vermogen
Alleenstaande zonder kinderen €7.605,00
Echtparen/eenoudergezinnen €15.210,00
Voor meer situaties en het bijpassende vermogen kunt u contact opnemen met 14 0174