Normenoverzicht minimuminkomen voor de bijzondere bijstand

Dit zijn de normbedragen Participatiewet met ingang van 1 januari 2023. Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop is geen inkomen en wordt niet meegeteld. Voor kostendelers geldt dat voor de bijzondere bijstand de norm wordt gebruikt voor niet-kostendelers.

Normenoverzicht inclusief vakantiegeld

Alleenstaande (ouders )   Normbedrag 110% 120%
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd   €1.216,62 €1.338,28 €1.459,94
18, 19 en 20 jaar   €300,36 €330,40 €360,43

Gezinnen met kinderen Normbedrag 110% 120%
Partners, 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.738,02 €1.911,82 €2.085,62
1 partner 18 t/m 20 jaar, 1 partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.516,97 €1.668,67 €1.820,36
Partners, allebei 18 t/m 20 jaar €948,32 €1.043,15 €1.137,98

Gezinnen zonder kinderen Normbedrag 110% 120%
Partners, 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.738,02 €1.911,82 €2.085,62
1 partner 18 t/m 20 jaar, 1 partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.169,37 €1.286,31 €1.403,24
Gehuwd: 18 t/m 20 jaar €600,72 €660,79 €720,86

Pensioengerechtigde leeftijd Normbedrag 110% 120%
Alleenstaande ouder €1.357,66 €1.493,43 €1.629,19
Gehuwd of samenwonend €1.843,60 €2.027,96 €2.212,32

Verblijf in een inrichting, inclusief verhoging   Normbedrag 110% 120%
alleenstaande of alleenstaande ouder   €388,24 €427,06 €465,89
gehuwden   €649,23 €714,15 €779,08

Leefsituatie Vrij te laten vermogen
Alleenstaande zonder kinderen €7.605,00
Echtparen/eenoudergezinnen €15.210,00
Voor meer situaties en het bijpassende vermogen kunt u contact opnemen met 14 0174

Normenoverzicht exclusief vakantiegeld

Alleenstaande (ouders) Normbedrag 110% 120%
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd €1.155,79 €1.271,37 €1.386,95
18, 19 en 20 jaar €285,34 €313,87 €342,41

Gezinnen met kinderen (per stel) Normbedrag 110% 120%
Partners, 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.651,12 €1.816,23 €1.981,34
1 partner 18 t/m 20 jaar, 1 partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.441,12 €1.585,23 €1.729,34
Partners allebei, 18 t/m 20 jaar €900,90 €990,99 €1.081,08

Gezinnen zonder kinderen Normbedrag 110% 120%
Partners, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd €1.651,12 €1.816,23 €1.981,34
1 partner 18 t/m 20 jaar andere partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.110,90 €1.221,99 €1.333,08
Gehuwd 18 t/m 20 jaar €570,68 €627,75 €684,82

Pensioengerechtigde leeftijd Normbedrag 110% 120%
Alleenstaande ouder €1.289,78 €1.418,76 €1.547,74
Gehuwd of samenwonend €1.751,42 €1.926,56 €2.101,70

Verblijf in een inrichting, inclusief verhoging   Normbedrag 110% 120%
alleenstaande of alleenstaande ouder   €368,83 €405,71 €442,60
gehuwden   €616,77 €678,45 €740,12

Leefsituatie Vrij te laten vermogen
Alleenstaande zonder kinderen €7.605,00
Echtparen/eenoudergezinnen €15.210,00
Voor meer situaties en het bijpassende vermogen kunt u contact opnemen met 14 0174