Schoolkosten middelbaar beroepsonderwijs

Als ouder heeft u tot een bepaald inkomen recht op het kindgebonden budget. Hoe hoog het kindgebonden budget is hangt af van uw gezinssituatie. Vanuit het kindgebonden budget kunt u (een deel van) de schoolkosten betalen. Meer informatie over het kindgebondenbudget vindt op de website van de belastingdienst. 

In 2023 is het kindgebonden budget verhoogd. Er is geen vergoeding vanuit de gemeente mogelijk.