Echtscheiding aangeven

Als u getrouwd bent en u wilt scheiden, dan moet dit via de rechtbank. Een scheiding is definitief als deze in de registers van de burgerlijke stand staat ingeschreven, in de gemeente waar u bent getrouwd. Uw advocaat stuurt de documenten naar de gemeente, of u kunt de documenten zelf inleveren bij de gemeente (maak hiervoor een afspraak via het telefoonnummer 14 0174). 

Wat heeft u nodig?

  • een origineel afschrift van de beschikking van de rechtbank. Deze moet zijn ondertekend door de griffier 
  • een akte van berusting met het verzoek tot inschrijving van één of beide partij(en)

Kosten

Het inschrijven van de echtscheiding bij de gemeente kost niets.

  • u kunt de beschikking van de echtscheiding alleen laten inschrijven als deze onherroepelijk is 
  • dit kan alleen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd 
  • dit moet binnen 6 maanden gebeuren. Let op! Na deze periode kunt u de echtscheidingsbeschikking niet meer inschrijven en vervalt deze

Om te scheiden heeft u een advocaat of procureur nodig. Deze dient voor u een echtscheidingsverzoek in. Daarna spreekt de rechter uw scheiding uit, dit noemen we de echtscheidingsbeschikking. 

Een echtscheiding is officieel als de echtscheidingsbeschikking staat ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, in de gemeente waar u bent getrouwd. De datum waarop de beschikking is ingeschreven, is de datum van de echtscheiding. 

  • u bent in het buitenland getrouwd en in Nederland gescheiden. Dan moet u uw echtscheiding laten inschrijven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Den Haag.  
  • u bent in Nederland getrouwd, in het buitenland gescheiden en u woont in Nederland. Dan moet u uw buitenlandse echtscheidingsakte laten registreren in de BRP van uw woongemeente. Ook moet u een aantekening laten plaatsen op uw huwelijksakte in de gemeente waar u bent getrouwd. Deze gemeente stuurt dan een mededeling van de echtscheiding naar uw woongemeente.  
  • u bent in het buitenland getrouwd en gescheiden en u woont in het Westland. Dan moet u uw buitenlandse echtscheidingsakte laten registreren in de BRP van Westland.