Ontbinden partnerschap

U kunt uw geregistreerd partnerschap ontbinden, dit moet altijd gemeld worden bij de gemeente. Uw advocaat of notaris stuurt de documenten van ontbinding naar de gemeente, of u kunt de documenten zelf inleveren bij de gemeente (maak een afspraak via het telefoonnummer 14 0174). De gemeente zorgt daarna voor de inschrijving van de ontbinding bij de burgerlijke stand.

Kosten

Het inschrijven van de ontbinding bij de gemeente kost niets.

Via een beëindigingsovereenkomst

Als beide partners het partnerschap willen beëindigen en beide partners geen gezag hebben over kinderen, kunt u dit regelen via een advocaat of notaris.  

Wat heeft u nodig? 

  • Een verklaring van de advocaat of notaris dat er een beëindigingsovereenkomst is gesloten 
  • De beëindigingsovereenkomst 

Uw partnerschap is definitief beëindigd als de beëindigingsovereenkomst in de registers van de burgerlijke stand staat ingeschreven (uiterlijk na 3 maanden).

Via een rechter

Als maar één van de partners het partnerschap wil beëindigen of als de partners het gezag hebben over kinderen, dan gaat de ontbinding via de rechter. 

Wat heeft u nodig? 

  • een origineel afschrift van de beschikking van de rechtbank. Deze moet zijn ondertekend door de griffier 
  • een akte van berusting met het verzoek tot inschrijving van een of beide partner(s). 

Uw partnerschap is definitief beëindigd als de beschikking van de rechter in de registers van de burgerlijke stand staat ingeschreven (uiterlijk na 6 maanden).