Bewijs van garantstelling

Komt iemand uit het buitenland bij u logeren en heeft deze persoon een visum voor Nederland nodig? Dan heeft u een garantstelling met een wettelijk goedgekeurde (gelegaliseerde) handtekening nodig. U staat dan financieel garant voor deze persoon. Dat betekent dat u de mogelijke kosten die deze persoon maakt, kunt betalen. Misschien heeft u ook een bewijs van logiesverstrekking nodig. Daarmee bewijst u dat iemand uit het buitenland bij u logeert.  

Afspraak maken

Meenemen

Heeft u een afspraak bij het gemeentehuis? Neem dan het volgende mee: 

Let op: u ondertekent het formulier aan de balie. Ook uw echtgenoot of geregistreerd partner ondertekent het formulier pas aan de balie. 

Kosten

Soort product Prijs
Bewijs van garantstelling Gratis
Handtekening legaliseren (per handtekening) € 10,40

Voor een garantstelling of logiesverstrekking hebt u een wettelijk goedgekeurde (gelegaliseerde) handtekening nodig. Dat betekent dat u uw handtekening pas zet bij uw afspraak als de ambtenaar er is.  

Bent u geen Europeaan en wilt u maximaal 3 maanden in Nederland blijven? Dan heeft u een bewijs van garantstelling nodig om een visum te kunnen krijgen. Dit bewijs geeft aan dat iemand (familie, vriend of kennis) de mogelijke kosten die u maakt, kan betalen.  

Wilt u iemand een plek om te slapen geven en heeft deze persoon een visum voor Nederland nodig? Dat noemen we logiesverstrekking. U heeft een Bewijs van logiesverstrekking nodig. Daarmee bewijst u dat die persoon bij u logeert.