Bewijs van garantstelling

Komt iemand uit het buitenland bij u logeren en heeft deze persoon een visum voor Nederland nodig? Dan heeft u een garantstelling met een wettelijk goedgekeurde (gelegaliseerde) handtekening nodig. U staat dan financieel garant voor deze persoon. Dat betekent dat u de mogelijke kosten die deze persoon maakt, kunt betalen. Misschien heeft u ook een bewijs van logiesverstrekking nodig. Daarmee bewijst u dat iemand uit het buitenland bij u logeert.  

Afspraak maken

Meenemen

Heeft u een afspraak bij het gemeentehuis? Neem dan het volgende mee: 

Let op: u ondertekent het formulier aan de balie. Ook uw echtgenoot of geregistreerd partner ondertekent het formulier pas aan de balie. 

Kosten

Soort product Prijs
Bewijs van garantstelling Gratis
Handtekening legaliseren € 9,00

Voor een garantstelling of logiesverstrekking hebt u een wettelijk goedgekeurde (gelegaliseerde) handtekening nodig. Dat betekent dat u uw handtekening pas zet bij uw afspraak als de ambtenaar er is.  

Bent u geen Europeaan en wilt u maximaal 3 maanden in Nederland blijven? Dan heeft u een bewijs van garantstelling nodig om een visum te kunnen krijgen. Dit bewijs geeft aan dat iemand (familie, vriend of kennis) de mogelijke kosten die u maakt, kan betalen.  

Wilt u iemand een plek om te slapen geven en heeft deze persoon een visum voor Nederland nodig? Dat noemen we logiesverstrekking. U heeft een Bewijs van logiesverstrekking nodig. Daarmee bewijst u dat die persoon bij u logeert.