Adresonderzoek

Staat er iemand op uw adres ingeschreven die er niet (meer) woont? Of gebruikt iemand met uw toestemming uw adres als briefadres en kunt u deze persoon niet meer bereiken? Dan kan de gemeente een adresonderzoek voor u uitvoeren. U kunt een adresonderzoek ook stoppen.

Het onderzoek

De gemeente doet op verschillende manier onderzoek: 

  • controleren van de Basisregistratie Personen (BRP) 
  • het adres bezoeken 
  • oproepbrieven sturen 

Hoe vraag ik een onderzoek aan?

Wilt u een onderzoek aanvragen? Dat kan op twee manieren. 

Persoonlijk

Op het gemeentehuis kunt u een aanvraag voor een onderzoek op papier afgeven. U heeft hiervoor uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs nodig. 

Online 

U kunt ook via onze website een onderzoek aanvragen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. 

Inloggen met DigiD Onderzoek aanvragen

Welke informatie hebben wij nodig?

Voor het onderzoek hebben wij de volgende gegevens nodig, als u die weet: 

  • uw naam, telefoonnummer en e-mailadres 
  • naam, telefoonnummer en/of e-mailadres van de persoon die volgens u fout op uw adres staat ingeschreven 
  • gegevens waar die persoon werkt 
  • gegevens waar die persoon nu woont 

Wij proberen het onderzoek binnen 12 weken klaar te hebben. Soms duurt het onderzoek langer.

Het aanvragen van een onderzoek is gratis. 

Als de gemeente tijdens het adresonderzoek niet het juiste adres kan vinden en de persoon uit het onderzoek geeft geen verhuizing of emigratie door, dan verwijderen we de persoon uit het onderzoek uit de Basisregistratie Personen (BRP). We schrijven daarbij ‘vertrokken, onbekend waarheen’. Dit besluit zet de gemeente op de website overheid.nl. Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar maken.

U kunt een onderzoek aanvragen als u de eigenaar, huurder of medebewoner van de woning bent. 

Alleen de aanvrager van een adresonderzoek of de persoon die de gemeente onderzoekt, kan het onderzoek stoppen. Dit kan persoonlijk op het gemeentehuis of online met DigiD. 

  • Persoonlijk: op het gemeentehuis kunt een verzoek om een onderzoek te stoppen op papier afgeven. U heeft hiervoor uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs nodig. 

  • Online: u kunt het onderzoek ook via de website stoppen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Onderzoek stoppen

Wilt u weten of u nog ingeschreven staat na een adresonderzoek? Op de website mijnoverheid.nl kunt u dit controleren. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Wilt u weten hoeveel personen er op uw woonadres staan ingeschreven? U kunt dit inzien op MijnOverheid en in de MijnGegevensapp.