Inburgeren en meedoen

Als u in Nederland komt, is het belangrijk dat u Nederlands leert. En dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dat noemen we inburgeren. Na het inburgeren doet u examen. U krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren en examen te doen. Dat heet de inburgeringstermijn. Van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) krijgt u een brief. Daar staat in wanneer uw inburgeringstermijn begint. 

Meedoen in Nederland

Als u examen heeft gedaan, ondertekent u een zogenoemde participatieverklaring. Daarmee geeft u aan dat u actief wil meedoen aan de Nederlandse samenleving. U volgt hiervoor 5 lessen. U krijgt hierover een brief van DUO.  

Heeft u vragen over de participatieverklaring? Bel 140174

Meer informatie over inburgeren vindt u op de website van DUO.