Grond kopen

Grenst uw eigen grond aan een stuk openbaar groen of andere grond van de gemeente? In sommige gevallen kunt u die grond kopen. Een groen- of reststrook is een stukje openbaar groen of verharding. In enkele gevallen is het mogelijk om uw tuin te vergroten met een stukje openbaar groen of verharding van de gemeente.

Bent u geïnteresseerd in het kopen van een stuk gemeentegrond dat aan uw perceel grenst? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente Westland. Lees de gevallen waarin het niet mogelijk is groen- of reststroken te kopen goed door voor u een aanvraag doet. U vindt het overzicht hieronder. Huren is in geen geval mogelijk.

Welke regels gelden?

Verkoop is niet mogelijk als:

 • de groenstrook onderdeel uitmaakt van de groenstructuur van gemeente Westland (bijvoorbeeld als de groenstrook de entree van de wijk vormt of als het een verbinding is met een plantsoen)
 • de groenstrook een belangrijk onderdeel vormt van het oorspronkelijke stedenbouwkundige of landschappelijke plan. Bijvoorbeeld als de groenstrook belangrijk is voor een geleidelijke overgang van openbaar groen naar de tuinen of bij de begeleiding van fiets- en voetpaden 
 • oevers van waterpartijen of sloten niet meer bereikbaar zijn voor onderhoudswerkzaamheden door het waterschap of de gemeente
 • als verkoop een negatieve invloed heeft op de verkeersveiligheid of de sociale veiligheid: bijvoorbeeld bij verslechtering van de verkeerssituatie of het ontstaan van onoverzichtelijke plekken en donkere hoekjes
 • de beheerders van het openbaar groen niet meer op een efficiënte wijze de grond kunnen onderhouden, zoals snoeien, schoffelen en maaien
 • er in de buurt op termijn ontwikkelingen (verwacht) zijn waarbij verkoop van de gemeentegrond een belemmering zou kunnen vormen. Dit leidt tot verspringingen in de kadastrale grens en een onlogische overgang tussen perceel en openbaar gebied
 • u de woning, die aan het stuk grond grenst, huurt
 • de groenstrook grenst aan parkeervakken
 • in de groenstrook (of in de directe nabijheid) kabels, leidingen en/of riolering liggen of voorzieningen van algemeen nut (lichtmast, ondergrondse containers, verkeersborden etc.) staan

Bent u geïnteresseerd in het kopen van een stuk gemeentegrond dat aan uw perceel grenst? Dan kunt u, met uw DigiD of E-herkenning, een goed onderbouwd verzoek doen bij de gemeente Westland. In uw aanvraag dient u de volgende informatie te geven:

 • de locatie
 • het doel van de aankoop (bijvoorbeeld uitbreiding tuin of omdat u wil uitbouwen)
 • het aantal m2
 • een situatietekening (bijvoorbeeld een foto of kadastrale kaart), waarop duidelijk met arcering/omlijning staat aangegeven welk perceel snippergrond u wilt aankopen

Nadat wij het formulier ontvangen, beoordelen wij of de grond verkocht kan worden. Als de koop door kan gaan, ontvangt u van ons een koopovereenkomst. Ook als wij uw aanvraag afwijzen, krijgt u van ons bericht.

Online aanvragen

Kosten

Als de grond verkocht wordt, hanteert de gemeente Westland een marktconforme verkoopprijs. Deze wordt jaarlijks vastgesteld in de Nota Grondprijzen.  (pdf, 592 KB)Extra kosten (van o.a. het kadaster en de notaris) bij een eventuele verkoop zijn voor rekening van de koper. 

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.