Documenten

Hier vindt u documenten die gaan over de openbare ruimte in gemeente Westland. 

In een gemeente met veel groen is het aantrekkelijk wonen, werken en verblijven. Gemeente Westland ligt aan de kust en hier kunnen we ons voordeel mee doen. Daarom willen we meer en beter groen in de openbare ruimte. Want waardevol groen is goed voor het klimaat en voor de soortenrijkdom (biodiversiteit) van plant en dier.

Veel inwoners willen ook graag dat het groener wordt in de gemeente. De noodzaak en behoefte voor meer groen in Westland was al opgenomen in de omgevingsvisie en het Collegewerkprogramma.
In het plan Groen Westland – Groen is Goud (pdf, 3 MB) kunt u lezen wat we willen gaan doen.

Een paar voorbeelden zijn:

  • groengebieden uitbreiden en verbinden
  • meer bomen planten
  • minibossen aanleggen
  • oevers natuurvriendelijk maken
  • tijdelijke natuur op braakliggende grond 
  • meer groen en minder tegels

Als gemeente zijn we verplicht om de openbare ruimte goed te onderhouden. Ook willen we een groene, gezonde en aantrekkelijke gemeente zijn. Daarom moeten we de openbare ruimte goed beheren en ontwikkelen. Hiervoor is een plan opgesteld: het Gebiedsgericht Plan (GGP (pdf, 6 MB)). Hierin staat wat we de komende jaren gaan doen en wat onze inwoners van ons mogen verwachten, nu en in de toekomst.

In het document 'Woonvisie 2020-2030' leest u meer over de plannen voor wonen in Westland.