Groenvak zelf beheren

Sommige stukken openbaar groen in de gemeente Westland kunt u zelf beheren. Het is wel belangrijk dat u een plan maakt waarin staat hoe u het groen wilt onderhouden. Ook uw buurtgenoten moeten het hiermee eens zijn. Zeker als het gaat om een groter stuk groen, zoals een plantsoen of een deel van een buurtpark.

Aanvragen

  1. vul onderstaand formulier in. Omschrijf om welk stuk groen het gaat en wat uw plan en ideeën zijn
  2. één van onze wijkmanagers neemt contact met u op om uw aanvraag te bespreken
  3. als zelfbeheer mogelijk is, maakt de wijkmanager hiervoor een overeenkomst op. Onderteken deze overeenkomst en stuur deze naar ons terug
Groenvak aanvragen

Voor het beheren van openbaar groen gelden een aantal voorwaarden:

  • bomen vallen niet onder zelfbeheer
  • u mag geen bomen en hagen planten
  • ook uw buurtgenoten moeten het eens zijn met dit plan
  • het terrein blijft groen en openbaar toegankelijk

Na toestemming plaatsen wij een zelfbeheertegel of -bord in de grond. Hierdoor is het voor medewerkers van de gemeente en de aannemers die in opdracht van ons in de openbare ruimte werken, duidelijk dat deze plek via zelfbeheer wordt onderhouden.

Wilt u stoppen met het onderhoud van het openbaar groen? Stuur dan een e-mail naar de wijkmanager via [email protected]. U kunt daarna geen aanspraak maken op de aangebrachte planten. Na verloop van tijd brengen wij het groenvak terug in oorspronkelijke staat.

Bij de wijkmanager kunt u terecht met vragen. Stuur een email naar [email protected]. U kunt ook bellen naar 14 0174.