Planschade

Heeft u schade door een besluit op het gebied van de ruimtelijke ordening? Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard, uw woonplezier vermindert of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade. Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u kosten. Krijgt u de planschade, dan betalen we de betaalde kosten terug. 

Een aanvraag voor een vergoeding voor planschade dient u schriftelijk in. Vul hiervoor het planschadeformulier (pdf, 92 KB)in. Stuur uw ingevulde formulier naar: 

Gemeente Westland 
Postbus 150 
2670 AD  Naaldwijk 

U kunt uw ingevulde formulier ook mailen naar: [email protected] 

Soort product Kosten
Behandelen verzoek planschade €500,-
Behandelen verzoek planschade (laag inkomen) €100 ,-
Met een laag inkomen bedoelen wij dat u in de twaalf maanden voor de aanvraag een inkomen had van niet meer dan 110% van het wettelijk minimum loon (aantonen via bijvoorbeeld de aangifte inkomstenbelasting).