Dorpscentrum Poeldijk

In het Ontwerp omgevingsplan staat wat er in het centrum van Poeldijk met de ruimte mag gebeuren. Zo wordt voor het hele gebied aangegeven of en hoe er gebouwd mag worden. Dit plan geldt voor het gebied rond de Voorstraat, de Nieuweweg, de Dr. Weitjenslaan, Dijkpolderlaan en de Verburghlaan.

Hoe kwam het plan tot stand?

Aan de ontwikkeling van het Omgevingsplan Dorpscentrum Poeldijk werkten diverse partners mee zoals de GGD, het Hoogheemraadschap Delfland en Veiligheidsregio Haaglanden. Zij hadden op verschillende onderdelen een belangrijk inbreng. Denk aan waterbeheer, leefomgeving, gezondheid en om zoveel mogelijk balans te houden van groen en water voor ruimte en beweging.

Daarnaast hebben alle geïnteresseerden de kans gehad om mee te denken en hun mening te kunnen geven. Ook dit is erg belangrijk geweest bij het maken van het voorontwerp bestemmingsplan. De uitkomsten kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar [email protected]
Deze uitkomsten en de op 26 mei 2020 vastgestelde centrumvisie voor Poeldijk vormden de basis voor het voorontwerp omgevingsplan. Na de reactieperiode hiervoor is het plan op onderdelen aangepast. Deze aanpassing heeft niet geleid tot ingrijpende wijzigingen in het omgevingsplan.

Waarom is dit plan bijzonder?

Het Ontwerp Omgevingsplan Dorpscentrum Poeldijk heeft een brede aanpak, zoals staat in de nieuwe Omgevingswet. Het plan regelt meer onderdelen in de leefomgeving dan een bestemmingsplan op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening. De Omgevingswet gaat uit van één omgevingsplan voor alle onderdelen van de leefomgeving. Er staat in wat er met de ruimte mag gebeuren, maar er staan ook andere dingen in. Denk aan regels voor een kapvergunning, een ligplaats voor een boot of hondenuitlaatgebieden.