Visieontwikkeling Wateringen 2030

Visie brengt grootste opgaven voor toekomst in beeld

Het versterken van het dorpse karakter, een aantrekkelijk en levendig centrum, leefbare en duurzame woonbuurten en dorpsranden van hoge kwaliteit. Dat zijn de belangrijkste opgaven voor de toekomst van Wateringen die in de Visie Wateringen 2030 (pdf, 886 KB) staan.

De gemeenteraad stelde de visie op 21 januari vast. De visie kwam tot stand na een uitgebreid participatieproces wat betekent dat bewoners en organisaties mochten meedenken.

Wat vooraf ging

Inwoners en professionals praten over de toekomst van Wateringen

In de Ark in Wateringen spraken wethouders, raadsleden en ambtenaren van de gemeente Westland en inwoners, organisaties, instellingen en het bedrijfsleven begin 2019 over de toekomst van Wateringen. In wat voor dorp willen Wateringers straks leven? Hoe rustig of hoe levendig is het? Ook is gesproken is over de winkels, parkeren, hoe we straks voor onze ouderen zorgen, verkeer, werkgelegenheid, sport, cultuur en groenvoorzieningen.

Wethouder Cobie Gardien (Planontwikkeling): “Het was fijn om te horen dat de inwoners van Wateringen tevreden zijn over hun dorp. Dat neemt niet weg dat er voldoende wensen en ideeën zijn. Ik heb veel gehoord, onder andere over de behoefte aan betaalbare woningen, groenvoorzieningen en het behouden van het dorpse karakter. Ik heb vooral genoten van het enthousiasme en de betrokkenheid.”

Van alle wensen en ideeën zijn verschillende toekomstperspectieven voor Wateringen uitgewerkt in vier scenario’s, die aan een selecte groep inwoners en professionals zijn voorgelegd. Met de op- en aanmerkingen zijn de mogelijkheden verder aangescherpt en uiteindelijk tentoongesteld in de bibliotheek van Wateringen. Meer dan 1.500 Wateringers namen de moeite om reacties en suggesties te geven. Deze reacties vormden een belangrijke basis voor de visie voor Wateringen 2030 (pdf, 886 KB).