Visieontwikkeling Wateringen 2030

Het versterken van het dorpse karakter, een aantrekkelijk en levendig centrum, leefbare en duurzame woonbuurten en dorpsranden van hoge kwaliteit. Dat zijn de belangrijkste opgaven voor de toekomst van Wateringen die in de Visie Wateringen 2030 (pdf, 886 KB) staan.

De reacties van meer dan 1500 Wateringers, organisaties en instellingen vormden een belangrijke basis voor de visie. De gemeenteraad stelde de visie op 21 januari 2020 vast.