Westlandse Flexroute

De vraag naar woningen is dringend. Er zijn bouwplannen voor later, maar woningen zijn nu al nodig. De woningmarkt moet in beweging komen. Dit doen we door versneld te zorgen voor 1500 betaalbare woningen voor Westlandse jongeren, starters, statushouders en spoedzoekers. Dit woonplan heeft de naam ‘Westlandse Flexroute’ gekregen.

Woningen in de Flexroute

Tot en met 2026 komen er versneld 1.500 woningen bij. Er zijn twee soorten woningen in de Flexroute:

  1. Vaste woningen (permanent)
  2. Tijdelijke woningen (flexwoningen)

Voor wie is de Flexroute

De woningen binnen de Flexroute bouwen we voor jongeren, starters, statushouders en Westlandse spoedzoekers.

Locaties van de woningen

Voor de bouw en plaatsing van de tijdelijke woningen zijn locaties nodig. De gemeente heeft binnen de Flexroute meerdere locaties op het oog voor de 1500 woningen in Westland. Deze locaties wijzen we niet zomaar aan. Er worden heel wat (verplichte) stappen doorlopen:

Eerste onderzoek

Eerst wordt onderzocht of een locatie geschikt is om hier woningen (tijdelijk of vast) te plaatsen.

Akkoord van college

Als dit mogelijk is wordt het college van burgemeester en wethouders op de hoogte gebracht met een voorstel.

Informeren gemeenteraad en omwonenden

Zijn zij het ermee eens en is er een collegebesluit, dan wordt de gemeenteraad en de directe omgeving van de locatie geïnformeerd.

Dieper onderzoek

De locaties onderzoeken we verder om te bepalen hoeveel woningen er passen en in welke periode er gebouwd kan worden.

Informatie over de status

De omgeving wordt in de verdere stappen steeds geïnformeerd en betrokken door brieven en bijeenkomsten. Dat kan voor sommige locaties snel gaan als de ontwikkeling ook snel gaat. Voor andere locaties kan er een langere tijd tussen de verschillende informatiemomenten zitten.