Buurt Informatiepunten

Heeft u vragen over wonen, zorg, welzijn, mantelzorg, vrijwilligerswerk en inkomen? Loop dan bij één van de Buurt Informatiepunten in Westland binnen. De medewerkers kunnen u ook helpen met het invullen van formulieren. Of met een aanvraag voor bijvoorbeeld zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Meer informatie en de adressen vindt u op de website van Vitis Welzijn