Vitis Welzijn

Vitis Welzijn zet zich in regio Westland in voor een sterke samenleving. Vitis Welzijn:  

  • helpt kwetsbare mensen 
  • moedigt mensen aan om mee te doen 
  • moedigt mensen aan om elkaar te ontmoeten 
  • helpt mensen naar elkaar om te kijken

Vitis Welzijn brengt mensen en organisaties met elkaar in contact en vindt het belangrijk betrouwbaar, positief en betrokken te zijn. 
 
U vindt op de website van Vitis Welzijn informatie over bijvoorbeeld Buurt Informatiepunten, Rechtswinkel Westland, welzijnsadviseurs, mantelzorg en jongerenwerk.