Mantelzorg

Mantelzorg is de extra zorg die familie, vrienden, kennissen of buren bieden aan iemand die dat nodig heeft. Deze mensen zijn onmisbaar. Daarom willen wij mantelzorgers helpen. Zo kunnen zij deze belangrijke hulp blijven geven. Het Steunpunt Mantelzorg van Vitis Welzijn helpt ons hierbij. Vitis geeft onder andere informatie en advies.

Wilt u meer informatie? Bel dan naar de adviseur Mantelzorg op 0174 630 358. Of stuur een e-mail naar [email protected]

Verzekering

Wij hebben voor mantelzorgers (en vrijwilligers) een vrijwilligersverzekering afgesloten. Zorgt u minstens 8 uur per week voor een naaste? Dan kunt u deze verzekering gebruiken. U hoeft zich niet aan te melden voor de verzekering.  

De verzekering is voor verschillende situaties: 

  • ongevallen
  • persoonlijke eigendommen 
  • aansprakelijkheid
  • aansprakelijkheid voor bestuurders 

De verzekering geldt niet als u de hulp biedt voor uw werk. 

Heeft u schade veroorzaakt tijdens uw zorg en hulp aan een naaste? Bijvoorbeeld doordat u een lamp heeft laten vallen. Deze schade meldt u eerst bij uw eigen verzekering. Of bij de verzekering van degene die u verzorgt. Vergoedt de verzekering de schade niet? Of vergoedt de verzekering maar een deel van de schade? Dan vraagt u de verzekering van de gemeente Westland om hulp. Ga hiervoor naar de website van Centraal Beheer Achmea. Daar ziet u onderaan de pagina precies hoe u een schadeformulier downloadt. U vult het formulier in en stuurt het naar: 

Gemeente Westland 
Cluster verzekeringen (vrijwilligersverzekering) 
Postbus 150 
2670 AD Naaldwijk 

Scannen mag ook. U stuurt de pdf dan als bijlage bij uw e-mail naar [email protected].
 
Centraal Beheer Achmea handelt de schade af. Een medewerker neemt contact met u op. De verzekeraar regelt de schade direct met de persoon bij wie u de schade heeft gemaakt. Voor vragen over de polis of de schade belt u met Centraal Beheer Achmea, telefoon 055 5798 164

 

Ontmoetingscentra

Wij hebben ontmoetingscentra voor hulp aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zo helpen wij de druk op u en uw gezin minder te maken. Mensen met dementie kunnen zo langer thuis blijven wonen. 

Wilt u of degene waarvoor u zorgt het ontmoetingscentrum gebruiken? Of heeft u het advies gekregen dat te doen? Dan kunt u dit vanaf 1 januari 2023 direct aangeven bij een zorgmedewerker van  

  • Pieter de Foreest 
  • Senna Zorg 
  • Florence 

U hoeft geen melding meer hiervoor te doen bij het Wmo-loket. Sinds 1 januari 2023 betaalt u geen eigen bijdrage voor het ontmoetingscentrum. 

Week van de mantelzorg

Jaarlijks is het op 10 november de landelijke Dag van de Mantelzorg. In Westland vieren wij niet één dag, maar een hele week de Week van de Mantelzorg. U krijgt van Vitis Welzijn Mantelzorg een uitnodiging om mee te doen aan de activiteiten. Dat geldt alleen als u ingeschreven bent als mantelzorger bij Vitis. Schrijf u in via de Consulent Mantelzorg, telefoon 0174 630 358 of stuur een e-mail naar [email protected].