Vrijwilligerswerk

Zonder de hulp van vrijwilligers zouden we veel activiteiten in Westland niet kunnen organiseren. Als u meer wilt weten over vrijwilligerswerk kunt u terecht bij Vitis Welzijn.

Vraag en aanbod

Wilt u zelf als vrijwilliger werken? Of zoekt u een vrijwilliger voor uw organisatie? Vraag en aanbod komen bij elkaar op de website van Westlandvoorelkaar.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Soms heeft u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig als u als vrijwilliger wilt werken. Op zo’n verklaring staat dat u niet met de Politie of Justitie te maken heeft gehad. Vrijwilligers kunnen zo’n verklaring soms gratis krijgen. Kijk op de website gratis VOG voor meer informatie.

Verzekering

Wij hebben voor de vrijwilligers in Westland een verzekering afgesloten. Op de website van Centraal Beheer leest u hier meer over. 

Schade

Heeft u of één van uw vrijwilligers schade? Download het formulier van de website van Centraal Beheer, vul het in en stuur op naar: 

Gemeente Westland 
Cluster Bedrijfsvoering - vrijwilligersverzekering 
Postbus 150 
2670 AD Naaldwijk 

U kunt het ingevulde formulier ook scannen en mailen naar:
[email protected]

Meer informatie

Bel voor vragen over de verzekering voor vrijwilligers of over de afhandeling van schade met Centraal Beheer Achmea, telefoon (055) 579 81 64.