Wet verplichte GGZ

Soms gebeurt het dat iemand met psychische problemen dreigt zichzelf of anderen schade toe te brengen. Op deze pagina leest u wat u dan kunt doen en wat de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is.

Wvggz

Als iemand met psychische problemen een gevaar voor zichzelf of voor anderen is, is soms verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Hiervoor geldt de Wet verplichte gezondheidszorg (Wvggz). Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat een video met uitleg over deze wet. Maakt u zich zorgen over iemand en denkt u dat deze persoon hulp nodig heeft? U kunt dit aan ons doorgeven. Bel bij een levensbedreigende situatie altijd naar 112.

Niet zomaar verplichte zorg

De Wvggz regelt de rechten en plichten van mensen die geestelijke zorg nodig hebben. Iemand krijgt niet zomaar verplichte zorg. Dat kan alleen als iemand door een psychische stoornis een gevaar is voor zichzelf, voor anderen of voor spullen. Of dat de kans daarop groot is. Een rechter bepaalt of verplichte zorg echt noodzakelijk is. Een verplichte behandeling is erg heftig. Het is een laatste redmiddel. Daarom is het belangrijk dat u op tijd een melding bij ons maakt. Zo voorkomt u dat een situatie uit de hand loopt en kan een geschikte behandeling worden gestart. 

Meepraten over zorg

Is er mogelijk verplichte zorg nodig? Dan krijgen de persoon waar het om gaat en zijn familie de kans daarover mee te praten. Wij kijken hoe iemand zo veel mogelijk mee kan blijven doen aan het maatschappelijk leven, zoals wonen en werken.