Eigen bijdrage

Krijgt u hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan betaalt u meestal een eigen bijdrage. In 2024 is de eigen bijdrage maximaal € 20,60 per maand voor hulp of een middel thuis. Dat noemen we het abonnementstarief. Zie ook het CAK.

Beschermd wonen 

Heeft u beschermd wonen? Dan betaalt u een andere eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage valt niet onder het abonnementstarief. De ‘centrumgemeente’ Delft regelt dit voor de gemeente Westland. 

U krijgt daarvoor rekeningen van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

Veelgestelde vragen

Hieronder ziet u antwoorden op veelgestelde vragen over de eigen bijdrage. Heeft u daarna nog vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0174

Vanaf januari 2024 betaalt elke inwoner een eigen bijdrage van € 20,60 per maand voor hulp op maat (maatwerkvoorziening). 

Maar er zijn een paar uitzonderingen wanneer u geen eigen bijdrage betaalt. 

  • uw huishouden bestaat uit meer dan 1 volwassen persoon (meerpersoonshuishouden) en u bent onder de AOW-leeftijd. Meer informatie over meerpersoonshuishouden leest u onder het kopje 'Wat is een meerpersoonshuishouden?' hieronder
  • als u kinderen onder de 18 jaar heeft die hulp krijgen op maat (maatwerkvoorziening)
  • als uw inkomen minder dan 130 procent van de grens voor bijstand (bijstandsnorm) is. Voor 2024 is dat € 34.359,-. Het CAK bepaalt uw inkomen op basis van 2 jaar terug bij de Belastingdienst. Houd daar rekening mee!  
  • voor een rolstoel.
  • voor een aanpassing aan een ruimte die meerdere mensen gebruiken. Zo kunt u ook makkelijk de ruimte gebruiken
  • voor de regiotaxi (u betaalt een prijs per zone)

Nee, dit geldt voor alle hulp op maat samen (maatwerkvoorzieningen). Dus als u bijvoorbeeld een scootmobiel en een woningaanpassing heeft, betaalt u maximaal € 20,60. 

Voor een kind dat jonger is dan 18 jaar is, betaalt u geen eigen bijdrage. 

U heeft een meerpersoonshuishouden als u met twee of meer volwassen mensen in een huis woont. En als de Belastingdienst dat als 1 huishouden ziet. Een eenoudergezin met één of meer kinderen die samen in een huis wonen, is geen meerpersoonshuishouden. 

Als er niets verandert in uw situatie, dan hoeft u ook volgend jaar geen eigen bijdrage te betalen. 

Verandert er wel iets in uw situatie? Bijvoorbeeld als één van u de AOW-leeftijd bereikt? Dan verandert uw eigen bijdrage mogelijk wel. Heeft u hierover vragen, bel dan met het CAK op telefoonnummer 0800 1925

U hoeft niets te doen. Dit regelen wij voor u. 

Het abonnementstarief stopt pas als 

  • het hulpmiddel afbetaald is  
  • de dienst stopt 

Stopt de dienst tijdelijk, bijvoorbeeld door een opname in het ziekenhuis, dan loopt het abonnementstarief door.