Huiselijk geweld en kindermishandeling

Jaarlijks hebben naar schatting tussen de 200.000 en 230.000 mensen te maken met ernstig of meerdere keren geweld in huis (huiselijk geweld). Huiselijk geweld gebeurt in huis bij het slachtoffer. De dader kan een partner, ex-partner, lid van het gezin, lid van de familie of een vriend zijn. 

Soorten huiselijk geweld

Wat onder huiselijk geweld valt is bijvoorbeeld 

  • mishandeling van kinderen 
  • niet of slecht zorgen voor kinderen (verwaarlozing) 
  • mishandeling van ouderen 
  • geweld dat te maken heeft met eer zoals eerwraak, misvormen van vrouwelijke geslachtsdelen (vrouwenbesnijdenis), gedwongen huwelijk en achterlating 
  • geweld door de partner of ex-partner in alle vormen, ook geestelijke mishandeling en stalking 
  • echtscheiding met geweld (vechtscheiding) 
  • mensenhandel en loverboys 

Melden huiselijk geweld

Bent u slachtoffer of pleger van huiselijk geweld? Dan kunt u hulp krijgen van de organisatie Veilig Thuis. Veilig Thuis is ook voor bezorgde mensen in de omgeving en professionals. Het is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of mishandeling van kinderen te maken heeft. Veilig Thuis is er ook voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben om weer in balans met elkaar te leven. Bezoek de  website Veilig Thuis Haaglanden voor advies of bel 24 uur per dag naar  (0800) 2000 (gratis).