Achtenveertig nieuwe Nederlanders

Op 21 maart hebben 48 personen waaronder 13 kinderen de Nederlandse nationaliteit gekregen.

Ten overstaan van locoburgemeester Ben van der Stee werd tijdens de naturalisatieceremonie, de Verklaring van Verbondenheid afgelegd. Hiermee geven de nieuwe Nederlanders aan, alle rechten en plichten te erkennen die bij het Nederlands staatsburgerschap horen.

Om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen moet onder andere het inburgeringstraject worden doorlopen. Daarbij moeten de kandidaten aantonen voldoende kennis te hebben van de Nederlandse samenleving en cultuur en leggen zij een taaltoets af.