Breng uw stem uit voor WestlandHart!

De vier genomineerden voor de vrijwilligerswaarderingsprijs WestlandHart 2024 zijn bekend: Stichting Fun en Fit Heenweg, Plant a Friend, Stichting ALS Westland en Beukenrode palliatieve thuiszorg en hospice. Een onafhankelijke jury kiest uit deze vier een winnaar, deze organisatie wint de juryprijs. Er is ook een publieksprijs. Inwoners van Westland kunnen stemmen op hun favoriete organisatie. Deze twee winnaars ontvangen op donderdag 6 juni het prachtige beeld WestlandHart tijdens een feestelijke uitreiking. U kunt tot en met zondag 19 mei uw stem uitbrengen via www.westlandhart.nl.  

Met WestlandHart zetten we vrijwilligersorganisaties in het zonnetje. We laten hiermee zien hoe belangrijk en onmisbaar vrijwilligerswerk is. Wethouder Carlieke van Staalduinen benadrukt nog maar eens hoe belangrijk dit is: “In Westland zetten veel organisaties zich belangeloos in voor de samenleving. Dit doen ze samen met hun vrijwilligers. Elke dag weer maken ze het leven van anderen een beetje mooier.”

Deze organisaties maken kans op WestlandHart

De vier genomineerde vrijwilligersorganisaties doen allemaal iets bijzonders voor de Westlandse samenleving. Hieronder staan, in willekeurige volgorde, de kanshebbers op het WestlandHart 2024:

Stichting Fun en Fit Heenweg

Stichting Fun en Fit Heenweg zet zich al sinds 2012 in voor de leefbaarheid in Heenweg. Samen met een enthousiaste groep vrijwilligers organiseren zij sportieve, gezellige en creatieve activiteiten voor jong en oud. Onder de vrijwilligers bevinden zich veel jongeren. Zij organiseren activiteiten waar Westlandse jongeren elkaar ontmoeten en samen leuke dingen kunnen doen. Zoals het project Offline, wat erop gericht is om de eenzaamheid onder jongeren te doorbreken. Fun & Fit vindt dat iedereen de kans moet krijgen om mee te doen. Met dit uitganspunt zetten de vrijwilligers van Fun & Fit zich al jaren onvermoeibaar in.

Stichting ALS Westland

Stichting ALS Westland organiseert sinds 2008 met een grote groep zeer betrokken vrijwilligers verschillende activiteiten om ALS-patiënten en hun naasten te steunen. Met deze activiteiten zamelen ze geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar deze verschrikkelijke zenuw-spierziekte.. Een voorbeeld hiervan is de Local Swim, een zwemevenement in De Lier. Deelnemers zwemmen twee kilometer door open water en zoeken hier sponsors voor. De grote groep vrijwilligers maken hier elk jaar weer prachtig en indrukwekkend sportevenement van, met steeds weer een grote opbrengst voor dit goede doel. 

Plant a Friend

Plant a Friend maakt met een groep gedreven jonge vrijwilligers eenzaamheid bespreekbaar. Ze brengen jongeren van 16 tot 28 jaar met elkaar in contact zodat zij zich niet meer zo alleen voelen. Een vrijwilliger brengt een plant naar de jongere die zich aanmeldt en brengt diegene vervolgens in contact met leeftijdsgenoten via een appgroep. In de appgroep helpen de vrijwilligers de deelnemers om het gesprek op gang te laten komen. Dit gaat in het begin vaak over het plantje, maar al snel over zaken waar de jongeren zich mee bezighouden. Hierdoor zijn al veel jongeren met elkaar in contact gekomen. 

Beukenrode

Beukenrode: palliatieve thuiszorg & hospice zet zich elke dag met 160 betrokken vrijwilligers in voor terminaal zieke inwoners van de regio Westland en hun naasten. Ze helpen bij de lichamelijke zorg, verzorgen het eten en bieden een luisterend oor. Dit doen ze bij iemand thuis of in een hospice in Naaldwijk of ‘s-Gravenzande. Ze vinden dat mensen niet alleen op hun eigen manier moeten kunnen leven, maar ook op hun eigen manier moeten kunnen sterven. Door hun inzet wordt deze laatste periode van iemands leven vaak nog een mooie periode. En voor de naasten helpt een goed afscheid om later de draad weer op te kunnen pakken. 

De genomineerden zijn allemaal winnaars

De vier genomineerden winnen allemaal een geldbedrag van €2.500. Een mooi bedrag dat ze bijvoorbeeld kunnen uitgeven aan een waardering voor hun vrijwilligers, het werven van vrijwilligers of iets anders voor de organisatie. Daarnaast mogen ze een promotievideo op laten nemen om hun organisatie meer bekendheid te geven. De WOS zendt de video’s uit op donderdag 11 en donderdag 18 april. Na de uitzendingen zijn de video’s terug te zien op www.westlandhart.nl

Tijd om te stemmen

U kunt uw stem uitbrengen op uw favoriete genomineerde vrijwilligersorganisatie via www.westlandhart.nl. Dit kan tot en met zondag 19 mei.