Donderdag 20 juni informatiebijeenkomst verkeer in Wateringen

Het is druk op de Westlandse wegen en het wordt steeds drukker. Hoe zorgen we ervoor dat de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van Wateringen ook in de toekomst goed geregeld is en iedereen zich goed kan verplaatsen? Die vraag staat centraal tijdens een bijeenkomst op donderdag 20 juni van 19:00 tot 21:00 uur bij OMNI Sportvereniging VELO aan de Noordweg 26 in Wateringen.

Onze medewerkers vertellen tijdens een presentatie welke verkeersprojecten er tot 2035 in en rond Wateringen op de planning staan en waarom die belangrijk zijn.

We zijn uiteraard benieuwd wat bewoners, ondernemers en andere betrokkenen bij Wateringen van deze plannen vinden. Daarom kunt u na afloop van de presentatie aan verschillende tafels uw ideeën kwijt. Waar moeten we rekening mee houden? Misschien kent u zelf plekken in Wateringen waar echt iets aan de verkeerssituatie gedaan moet worden? Welke oplossingen ziet u? We horen het graag.  

Programma

De avond ziet er als volgt uit:

19:00 uur Ontvangst

19:30 uur Presentatie projecten

20:00 uur Mogelijkheid om aan verschillende tafels input te geven

20:45 uur Conclusies van de avond en vervolgafspraken

21:00 uur Einde

Aanmelden niet meer mogelijk

Vanwege de vele aanmeldingen hebben wij besloten een extra bijeenkomst te organiseren op dinsdag 18 juni. Ook voor die avond is het maximumaantal deelnemers bereikt. Het is daarom niet meer mogelijk u aan te melden.

Wél kunt u uw ideeën of punten van zorg rondom de verkeerssituatie in Wateringen uiterlijk donderdag 20 juni naar ons opsturen via
[email protected]