Een nieuwe afvalinzamelaar vanaf 2025

Vanaf 1 januari 2025 gaan we samenwerken met een andere afvalinzamelaar, namelijk HVC. Met HVC hebben we nu een overeenkomst voor 15 jaar afgesloten. Op dit moment wordt huishoudelijk afval nog ingezameld door het bedrijf Renewi. Het contract met dit bedrijf loopt op 31 december 2024 af. Door de samenwerking met HVC is de afvalinzameling vanaf volgend jaar gegarandeerd. 

Waarom HVC?

HVC is geen onbekende in onze gemeente. Zij zamelen nu al oud papier en karton in en verwerken al het huishoudelijk restafval, GFT-afval (groente-, fruit- en tuinafval), grofvuil, PBD-afval (plastic, blik en drinkpakken) en het ingeleverde afval bij de afvalbrengstations. Bovendien is de gemeente aandeelhouder van HVC en daarom zijn zij een betrouwbare en professionele partner. HVC zal vanaf volgend jaar alle operationele en administratieve taken van afvalinzameling en afvalverwerking verzorgen.   

Wat verandert er?

Voor u als inwoner verandert er niet zoveel. Zo blijven de ophaaldagen in 2025 hetzelfde als dit jaar. Wat wel verandert is dat u volgend jaar de wagens van Renewi niet meer in uw straat ziet, maar die van HVC.

Waarom deze verandering?

Wethouder Michiel Ferwerda: β€œDe gemeente werkt aan een gemakkelijk, duurzaam en betaalbaar afvalsysteem. We gaan voor minder afval en meer hergebruik en recycling. Bovendien is minder afval beter voor de wereld en goedkoper voor inwoners. Samen verlagen we de gemiddelde hoeveelheid restafval per persoon en voorkomen we dat herbruikbare afvalstromen in het restafval terechtkomen. Deze samenwerking met HVC geeft een goede basis waarin we de kennis en kunde van HVC kunnen gebruiken. Samen werken we zo aan een goed afvalsysteem.’’

Meer informatie over afval vindt u hier.