Inwoners en gemeenteraad geïnformeerd over kerncentrales

Op dinsdag 16 april hebben raadsleden en aanwezige inwoners tijdens de raadsinformatieavond informatie ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Hierbij werden ze geïnformeerd over het onderzoek naar geschikte locaties voor twee kerncentrales. Maasvlakte I is een van de mogelijke locaties, hemelsbreed dicht bij Westland. EZK gaf meer uitleg over dit onderzoek, de vervolgstappen, en over hoe ze de inwoners gaan betrekken bij dit proces.

Twee kerncentrales op één locatie

Het Ministerie onderzoekt op dit moment mogelijke locaties voor twee kerncentrales. De voorkeurslocatie is Borssele, waar nu ook al een kerncentrale staat. Daarnaast wordt Maasvlakte I onderzocht als een andere mogelijkheid. Het is nog niet bekend wanneer EZK hoopt te starten met de bouw of wanneer de kerncentrales daarna in gebruik worden genomen. Wel is het type kernreactor bekend. Het ministerie koos voor twee generatie III+ reactoren met elk een vermogen van 1000 tot 1650 megawatt. Dit type reactor is een bewezen technologie en daarnaast veilig.

Meedenken over locatie

Iedereen kan meedenken over het onderzoek voor de bouw van de twee nieuwe kerncentrales. Zo konden inwoners tussen 23 februari en 4 april locaties aandragen die het ministerie gaat onderzoeken. 1370 mensen deden dat. Als een locatie geschikt lijkt, wordt het meegenomen in het onderzoek.

Tijdens het project komen nog twee momenten waarop gereageerd kan worden. Het eerste moment wanneer gereageerd kan worden is in de zomer van 2024. Dan kan iedereen die dat wil reactie indienen op het concept voor het onderzoeksplan voor de milieueffecten van twee nieuwe kerncentrales, en op het participatieplan. Dit plan beschrijft hoe het Ministerie belanghebbende betrokken houdt. Zodra de precieze datum hiervoor bekend is, zal EZK inwoners en gemeenten informeren.

Meer weten?

Wie meer wil weten, kan terecht op de site www.overkernenergie.nl. Hier kun je ook alle geplande informatieavonden vinden en webinars terugkijken over het onderwerp.