Onderwijs en ontmoeten in Poeldijk is de Expeditie

Het plan Onderwijs en Ontmoeten te Poeldijk gaat nu verder onder de naam de Expeditie. We hebben het niet alleen meer over een school, maar het wordt de plek waar ontwikkeling, educatie, sport, cultuur en ontmoeten in Poeldijk samenkomt. Dit zorgt ervoor dat de Expeditie een kans biedt voor meerdere partijen om samen te werken. Op 15 mei hebben zeven betrokken partijen de samenwerking officieel gestart door een overeenkomst te ondertekenen.

Stappen zetten voor een veelzijdige locatie voor Poeldijk

De gemeenteraad stemde op 27 maart in met de plannen voor Onderwijs en Ontmoeten in Poeldijk. Dit nieuwe gebouw gaat de Expeditie heten en komt op de locatie van De Veiling. Het wordt een plek die voor zowel jong als oud veel te bieden heeft.Sindsdien wordt gewerkt aan het ambitiedocument en programma van eisen voor het gebouw. De volgende stap is dat een architect kan kijken hoe we, rekening houdend met de omgeving, een prachtig en kloppend hart van Poeldijk kunnen maken. In verschillende stappen en fases worden ook omwonenden en inwoners van Poeldijk meegenomen.

Wie zijn de organisaties

Dit kloppend hart wordt gevormd door onder andere kinderopvang, onderwijs, cultuur en het verenigingsleven. De partijen die erbij betrokken zijn, willen samenwerken om de Expeditie te ontwikkelen en tot stand te brengen. Ze maken algemene afspraken over wat er daarna gaat gebeuren. De intentieovereenkomst is ondertekend door ISW (Lucas Onderwijs), WSKO, Kinderopvang Simba, Bibliotheek Westland, muziekvereniging Pius X, zangkoren Deo Sacrum en Gemeente Westland.

In de buurt

Sinds afgelopen december vinden gesprekken met buurtbewoners plaats, waarbij hun vragen en zorgen worden gehoord. In juni is een volgende buurtbijeenkomst gepland. De buurt wordt hiervoor per brief uitgenodigd. U kunt op de hoogte blijven over de ontwikkeling van het gebied via www.gemeentewestland.nl/expeditie. Volg verdere updates over gebouw de Expeditie via www.expeditie.nl.