Resultaten enquête verkeersveiligheid

In de maand april hielden we - gedurende drie weken - een enquête ‘Verkeersveiligheid Westland’. Met deze enquête wilden we uw mening horen hoe veilig of onveilig u zich voelt in het verkeer in onze gemeente. In totaal hebben 1510 mensen de enquête ingevuld en zijn er 3365 prikkers gezet op locaties die als onveilig worden ervaren. Een overweldigend aantal waar we blij mee zijn. Daarom bedanken we iedereen die de enquête heeft ingevuld. Inmiddels zijn alle ervaringen verwerkt en daarom delen we nu graag de belangrijkste resultaten.

Te hard rijden is de meest genoemde onveilige verkeerssituatie

Te hard rijden werd het vaakst genoemd als onveilige verkeerssituatie, gevolgd door onoverzichtelijke situaties (bijvoorbeeld op rotondes en kruisingen) en agressief & asociaal rijgedrag. Het gevoel van verkeersonveiligheid wordt volgens de mensen die gereageerd hebben het meest veroorzaakt door auto’s en vrachtwagens. En ook geven zij aan dat deze drie verkeerssituaties vooral onveilig zijn voor fietsers en voetgangers.

De auto is het meest gebruikte vervoermiddel

De enquête laat zien dat de auto het meest gebruikte vervoermiddel is, met op de 2e plaats de (elektrische) fiets. Opvallend is dat fietsers en voetgangers de locaties rondom winkelgebieden en (basis)scholen als onveilig ervaren, terwijl automobilisten die locaties niet als onveilig ervaren. Positief is dat veel respondenten hun kinderen lopend of met de fiets naar school brengen.

Er zijn ook mogelijke oplossingen gegeven voor onveilige situaties

Kijkend naar mogelijke oplossingen voor de aangewezen onveilige situaties geeft men aan om de weginrichting aan te passen, meer te handhaven en het ontmoedigen om kinderen met de auto naar school te brengen.

De resultaten nemen we mee in onze aanpak ‘Verkeersveiligheid Westland’

De komende maanden analyseren we de locaties die het meest met prikkers zijn aangewezen én onderzoeken we hoe we deze locaties veiliger kunnen maken. De uitkomsten nemen we dan mee in de nieuwe gemeentelijke aanpak verkeersveiligheid.