Westland verwelkomt 31 nieuwe inwoners

Op 16 mei zijn 22 volwassenen en negen kinderen genaturaliseerd. Zij hebben hiermee de Nederlandse nationaliteit gekregen. Locoburgemeester Peter Valstar nam de verklaring van verbondenheid af. Hiermee geven de nieuwe Nederlanders aan alle rechten en plichten te erkennen die bij het Nederlands staatsburgerschap horen.

Om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen moet onder andere het inburgeringstraject worden doorlopen. Daarbij moeten de kandidaten aantonen voldoende kennis te hebben van de Nederlandse samenleving en cultuur en leggen zij een taaltoets af.