Woningen voor kwetsbare doelgroepen Aloysiusschool in Monster stap dichterbij

Op woensdag 26 juni is het bestemmingsplan goedgekeurd voor woningen op de voormalige Aloysiusschool in Monster. Het historische gebouw wordt omgebouwd tot appartementen voor jongvolwassenen met een zorgbehoefte en voor senioren. In totaal komen er 42 sociale huurappartementen en een parkeerkelder. 

Van dit aantal zijn 24 appartementen speciaal bedoeld voor jongeren met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. De overige 18 sociale huurappartementen worden toegewezen aan senioren. 

Vanwege de historische waarde van de oude school blijft het gebouw grotendeels staan. Het overige gedeelte wordt nieuwbouw. Dit is besloten in goed overleg met de omwonenden en historische verenigingen, die tegen het eerdere plan waren om het gebouw volledig te slopen voor nieuwbouw.

De betrokken wethouders Michiel Ferwerda en Ben van der Stee zijn blij met de ontwikkeling: "Met het vaststellen van het bestemmingsplan en de koopovereenkomst met Wonen Wateringen, hopen we dat de bouw snel kan beginnen. De ontwikkeling van de Aloysiusschool voldoet aan urgente woonbehoeften van verschillende doelgroepen. Het voegt waarde toe aan Monster en zorgt in combinatie met seniorenwoningen voor doorstroom". 

Ook toekomstig eigenaar Wonen Wateringen is blij 

Woningcorporatie Wonen Wateringen heeft als toekomstig eigenaar de handen ineengeslagen met stichting Voor Elkaar Met Elkaar (VeMe) (14 appartementen) en stichting Veste/Klimkoord (10 appartementen). De gemaakte afspraken met de gemeente worden bevestigd met een handtekening. “Door samen te werken met de gemeente Westland, Stichting VeMe en Stichting Veste/Klimkoord, kunnen we niet alleen nieuwe woningen creëren, maar ook een omgeving waar (jong)volwassenen met een zorgbehoefte en senioren zich welkom en comfortabel voelen. We kijken uit naar de start van de bouw”, zegt directeur-bestuurder Wonen Wateringen Ferry van der Pal. 

Droom komt steeds dichterbij

Voorzitter Annemiek Verroen van de stichting VeMe is verheugd dat er nieuwe stap is gezet. “De droom van een toekomstbestendig eigen thuis voor onze gehandicapten kinderen komt steeds dichterbij. Onze kinderen kijken er enorm naar uit om met elkaar samen te wonen. In de afgelopen 6 jaar dat het project zich heeft ontwikkeld, komen de kinderen regelmatig bij elkaar. Zij vormen een hechte groep.” Paula Zandstra van Stichting Klimkoord vult aan: “Dit project maakt het voor Westlandse jongeren met autisme mogelijk om zelfstandig te kunnen wonen, dicht bij hun eigen netwerk. De jongeren kunnen niet wachten om na een lang proces op zichzelf te gaan wonen”.

Intrek in de loop van 2026

Als er geen beroep tegen het bestemmingsplan wordt ingediend, start de bouw naar verwachting begin 2025. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de toekomstige bewoners in de loop van 2026 in hun nieuwe appartement.
 
Meer informatie over de ontwikkeling staat op www.gemeentewestland.nl/aloysiusschool.