Skargi dotyczące pracy i warunków mieszkaniowych

Aby złożyć skargę w Królestwie Niderlandów, trzeba najpierw wiedzieć, do której instytucji należy ją skierować.Skargi można składać do instytucji podanych poniżej.
Proszę upewnić się, że  skarga została skierowana do właściwej instytucji, ponieważ każda z nich rozpatruje innego rodzaju skargi.   

 • Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten

  Do SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten)

  można składać skargi w językach: niderlandzkim, angielskim, polskim, hiszpańskim i rumuńskim

  • w przypadkach: gdy się podejrzewa, że otrzymywane wynagrodzenie jest zbyt niskie, brak pieniędzy wakacyjnych, brak wynagrodzenia w dniu świątecznym lub w przypadku braku możliwości wykorzystania przepracowanych nadgodzin
  • jeżeli się podejrzewa inne odstępstwa od Układu Zbiorowego Pracy (Cao) dla pracowników czasowych
 • Inspekcja Pracy

  Do  Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

  Można zgłaszać skargi dotyczące następujących zagadnień:
  warunki pracy i czas pracy, wypadek przy pracy, wykorzystywanie w pracy, usuwanie azbestu, zgłoszenie przebudowy, przestępstwo, nielegalną pracę, nieuczciwe biura pracy, niedopłata, niebezpieczny produkt, stała praca nocą.
  Można składać skargi także telefonicznie:0800-5151 (także anonimowo)

 • Stichting Normering Flexwonen

  Do SNF (Stichting Normering Flexwonen)

  Jeżeli się jest mieszkańcem to skargę można złożyć w językach: angielskim i polskim

  • dotyczącą niebezpiecznej lub niehigienicznej sytuacji i przeludnienia. Inne niedociągnięcia, które nie spełniają wymogów  SNF muszą być najpierw zgłoszone do najemcy
 • Politie

  Do de politie można się zwrócić kiedy występuje m.in.:
   

  • Przemoc, zagrożenie lub dyskryminacja
  • Wykorzystanie seksualne

  Jeżeli chce się złożyć skargę dotyczącą zakładu pracy lub organizacji.

  Skargi można składać: 

  • Telefonicznie:    0900-8844. W nagłych przypadkach: 112
  • Online  (24/7)  Do policji nie można składać online żadnych skarg.
 • Meld Misdaad Anoniem

  Jeżeli zamierza się złożyć skargę anonimowo, to można to zrobić przez  Meld Misdaad Anoniem (M.)
  Tutaj można składać skargi dotyczące przestępstwa. Na przykład morderstwa, pobicia, napadu i podpalenia. Także informacje na temat oszustw i korupcji.
  Skargi można składać:

   

  • Telefonicznie   0800 - 7000 od poniedziałku do piątku od  8.00 do 24.00, sobota, niedziela i dni świąteczne od 9.00 do 17.00.
  • Telefon z zagranicy +31 800 70 00 (nie przez wszystkich  providers)
  • Online  (24/7)