Bezwaar maken tegen uw aanslag

WOZ-waarde te hoog? Niet eens met uw aanslag afvalstoffenheffing of rioolheffing? U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken.
U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de belastingtarieven, aangezien deze zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

 • Heeft u vragen over uw aanslag? Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?

  Neem dan eerst telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 0174.
  U spreekt dan met één van onze medewerkers, die uw vraag of bezwaar zal noteren.
  Vervolgens wordt u uiterlijk de volgende dag teruggebeld door een medewerker van het team Belastingen. Deze heeft inhoudelijke kennis over uw aanslag en/of WOZ-waarde, en zal samen met u proberen uw vraag of bezwaar telefonisch af te handelen.

  Als telefonische afhandeling niet lukt, dan blijft een digitaal of schriftelijk bezwaar uiteraard mogelijk.

 • Hulp bij het maken van bezwaar

  Er zijn tegenwoordig steeds meer bureaus en makelaars actief die aanbieden om gratis bezwaar voor u te maken. Dit klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk? En is het echt gratis? Lees hier hoe het werkt.(pdf, 24kb)

 • Maak op tijd bezwaar

  Voor het indienen van een bezwaar geldt een wettelijk vastgestelde termijn. Een bezwaar moet worden ingediend binnen zes weken na dagtekening van:

  • de belastingaanslag of beschikking
  • de gedagtekende schriftelijke kennisgeving (in geval van leges)
 • Schriftelijk bezwaar maken

  Als u geen DigiD heeft kunt u ook schriftelijk bezwaar maken. Het is niet mogelijk om telefonisch of per e-mail een bezwaarschrift in te dienen.

  Een schriftelijk bezwaarschrift is een brief met de volgende onderdelen:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • De datum waarop u bezwaar maakt
  • Het aanslagnummer
  • de reden van uw bezwaar
  • in geval van leges, een omschrijving van de leges waartegen u bezwaar maakt
  • Uw handtekening

  U stuurt de brief naar:

  Gemeente Westland
  Team Belastingen
  Postbus 150
  2670 AD Naaldwijk

  Iedereen die bezwaar maakt krijgt een ontvangstbevestiging. Hierin staat een kenmerk waaronder het bezwaarschrift staat geregistreerd bij de gemeente. Dit kenmerk wordt gebruikt bij alle verdere correspondentie over het bezwaarschrift.

 • Uitspraak

  Op grond van artikel 236, tweede lid, van de Gemeentewet in samenhang met artikel 30, achtste lid, van de Wet waardering onroerende zaken, moet de gemeente vóór het einde van het jaar waarin het bezwaar is ingediend uitspraak doen op uw bezwaarschrift. Als uw bezwaar is ingediend in de laatste zes weken van het jaar, dan heeft de gemeente altijd minimaal 6 weken de tijd om het bezwaar af te handelen.

  De afhandelingstermijn mag nog met zes weken worden verlengd. Let op: indien een bezwaarschrift onvolledig is, wordt de beslistermijn opgeschort met de periode waarin het bezwaarschrift onvolledig was.

  Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

  Met de inwerkingtreding van de 'Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen' heeft u de mogelijkheid om een vergoeding (dwangsom) van de gemeente te krijgen als het besluit op uw aanvraag of bezwaar niet op tijd is genomen.

  Meer informatie hierover leest u op de pagina Vergoeding bij te laat besluit.