Bezwaar maken tegen uw aanslag

WOZ-waarde te hoog? Niet eens met uw aanslag afvalstoffenheffing of rioolheffing? U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken.
U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de belastingtarieven, aangezien deze zijn vastgesteld door de gemeenteraad.