Besluitenlijsten

In de besluitenlijsten staan de besluiten die het college van B en W van Westland neemt. De besluitenlijsten vanaf 2022 vindt u op ons raadsinformatiesysteem. Hier kunt u alle stukken vinden met betrekking tot raadsvergaderingen. 

Oudere besluitenlijsten vindt u op Archiefweb.