Nevenfuncties college van B en W

Overzicht van de neveninkomsten van collegeleden in 2023.

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag Q.Q.
Lid AB Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) Nee Eenmaal per kwartaal Ja
Lid DB Metropoolregio Rotterdam-Den Haag Nee Maandelijks Ja
Lid AB Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) Nee Tweemaandelijks Ja
Lid DB Eenheid politie Den Haag Nee Tweemaandelijks Ja
Voorzitter districtscollege E Politie Haaglanden Nee Eenmaal per kwartaal Ja
Lid stuurgroep RIEC Den Haag Nee Tweemaandelijks Ja
Voorzitter Stuurgroep Weerbare Sierteeltsector Nee Eenmaal per kwartaal Ja
Lid stuurgroep Mainports Ministerie van Justitie & Veiligheid Nee Eenmaal per kwartaal Ja
Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad Nee Eenmaal per kwartaal Ja
Lid Bestuur Economic Board Zuid-Holland (EBZ) Nee Maandelijks Nee
Lid Commissie Europa & Internationaal VNG Nee Eenmaal per kwartaal Nee
Plv. Lid Comité van de Regio’s bij de EU en lid commissie ENVE Onkosten 8 á 10 x per jaar Nee
Lid Greenboard van Greenport Nederland Nee Incidenteel Ja
Voorzitter KNRM-station Ter Heijde Nee Incidenteel Nee
Beschermheer Eendracht Maakt Macht (EMM) Nee Tweemaal per kwartaal Nee
Beschermheer Westlands Mannen Koor (WMK) Nee Tweemaal per kwartaal Nee
Beschermheer Stichting Veteranen Westland Nee Incidenteel Nee
Beschermheer Stichting Avavieren Nee Incidenteel Nee
Boegbeeld Dutch Greenhouse Delta (internationaal) Nee Incidenteel Nee

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag Q.Q.
Lid Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs Nee Incidenteel Ja
Lid Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen Nee Eenmaal per kwartaal Ja
Lid College voor Arbeidszaken VNG Nee Eenmaal per kwartaal Nee

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag Q.Q.
Lid AB GGD Haaglanden Nee Maandelijks Ja
Voorzitter bestuur Servicebureau H10 Nee Maandelijks Ja
Lid bestuurlijke adviescommissie GGD Nee Incidenteel Ja
Lid bestuurlijke adviescommissie Veilig Thuis Nee Incidenteel Ja

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag Q.Q.
AVA Juva Holding NV Nee Incidenteel Ja
AVA gemeenschappelijk Bezit Evides BV Nee Incidenteel Ja
AVA Bank Nederlandse Gemeenten Nee Incidenteel Ja
AVA HVC NV Nee Incidenteel Ja
AVA World Horti Center Onroerend Goed BV Nee Incidenteel Ja
AVA Sociaal Kernteam BV (SKT) Nee Maandelijks Ja
AVA Patijnenburg BV Nee Maandelijks Ja
AVA ontwikkelmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) Nee Tweemaandelijks Ja
AVA Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom CV/BV Nee Tweemaandelijks Ja
Lid AB en DB Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) (Plaatsvervanger) Nee Maandelijks Ja
AVA ROM Innovation Quarter BV (IQ) Nee Incidenteel Ja
AVA PM W-Zoom BV Nee Incidenteel Ja
Lid Bestuur Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten VNG Nee Incidenteel Nee

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag Q.Q.
Lid Bestuurscommissie vervoersautoriteit MRDH Nee Maandelijks Ja
Lid Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH Nee Maandelijks Ja
Lid stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) regio Rotterdam, Den Haag Nee Incidenteel Ja
AVA ROM Innovation Quarter BV (IQ) Nee Incidenteel Ja
Lid AB Greenport West-Holland Nee Incidenteel Ja
AvA Juva Holding N.V. Nee Incidenteel Ja
Lid RvC en RvV Ontwikkelbedrijf Westlandse Zoom (OBWZ) Nee Tweemaandelijks Ja

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag Q.Q.
Lid RvC ontwikkelmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) Nee Tweemaandelijks Ja
Lid ALV Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland Nee Incidenteel Ja
Lid Bestuursovereenkomst Water- en Klimaattafel Nee Eenmaal per kwartaal Ja
Lid AB en DB Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) Nee Maandelijks Ja
Lid Midden-Delflandraad Nee Incidenteel Ja
Lid RvC Westlandse Zoom Nee Incidenteel Ja
Lid Afsprakenkader Emissieloze kas regio Westland-Oostland Nee Tweemaandelijks Ja

*Q.Q. (Qualitate Qua): nevenfunctie die wordt vervuld uit hoofde van het burgemeester- of wethouderschap. Conform de Gemeentewet (artikelen 44 en 66) worden vergoedingen voor deze functies gestort in de gemeentekas.