Nevenfuncties college van B en W

Overzicht van de neveninkomsten van collegeleden in 2020.

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag Q.Q.
Lid AB Metropoolregio Rotterdam-Den Haag Nee Maandelijks Ja
Lid AB Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) Nee Maandelijks Ja
Lid DB Eenheid politie Den Haag Nee Maandelijks Ja
Voorzitter KNRM-station Ter Heijde Nee Incidenteel Nee
Lid stuurgroep RIEC Den Haag Nee Eenmaal per kwartaal Ja
Voorzitter Stuurgroep Weerbare Sierteeltsector Nee Eenmaal per kwartaal Ja
Regionaal Bestuurlijk Portefeuillehouder Politie Eenheid Den Haag Nee Eenmaal per kwartaal Ja
Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad Nee Eenmaal per kwartaal Ja
Lid Economic Board Zuid-Holland (EBZ) Nee Incidenteel Nee
Beschermheer Eendracht Maakt Macht (EMM) Nee Tweemaal per kwartaal Nee
Beschermheer Westlands Mannen Koor (WMK Nee Tweemaal per kwartaal Nee
Beschermheer Stichting Veteranen Westland Nee Incidenteel Nee

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag Q.Q.
Lid AB GGD Haaglanden Nee Maandelijks Ja
Voorzitter bestuur Servicebureau H10 Nee Maandelijks Ja
Lid bestuurlijke adviescommissie GGD Nee Incidenteel Ja
Lid bestuurlijke adviescommissie Veilig Thuis Nee Incidenteel Ja

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag Q.Q.
AVA Juva Holding NV Nee Incidenteel Ja  
AVA gemeenschappelijk Bezit Evides BV Nee Incidenteel Ja  
AVA Bank Nederlandse Gemeenten Nee Incidenteel Ja  
PAV World Horti Centre Onroerend Goed BV Nee Incidenteel Ja
AVA Sociaal Kernteam BV (SKT) Nee Maandelijks Ja
AVA Patijnenburg BV Nee Maandelijks Ja
AVA ontwikkelmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) Nee Twee-maandelijks Ja
Lid AB en DB Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) (Plaatsvervanger) Nee Maandelijks Ja
AVA Innovation Quarter BV (IQ) Nee Incidenteel Ja
AVA HVC NV Nee Incidenteel Ja
AVA PM W-Zoom BV Nee Incidenteel Ja

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag Q.Q.
Lid Bestuurscommissie vervoersautoriteit MRDH Nee Maandelijks Ja
Lid presidium Vervoersautoriteit MRDH Nee Tweewekelijks Ja
Aandeelhouder RET en HTM namens MRDH Nee Tweemaal per jaar Ja
Lid stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) regio Rotterdam, Den Haag Nee Incidenteel Ja
AVA Innovation Quarter BV (IQ) Nee Incidenteel Ja
Lid DB en lid stichtingsbestuur Greenport West-Holland Nee Incidenteel Ja
Plaatsvervangend lid Greenboard van Greenport Nederland Nee Incidenteel Ja
AVA Juva Holding NV Nee Incidenteel Ja
Lid Afsprakenkader Emissieloze kas regio Westland-Oostland Nee Tweemaandelijks Ja
Lid Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs Nee Minimaal/- Ja
Penningmeester Liberaal Fonds Westland Nee Incidenteel Nee
Penningmeester regiobestuur VVD Zuid-Holland Nee Incidenteel Nee
lid VNG commissie EKEM Nee Tweemaandelijks Ja

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag Q.Q.
Lid ADV Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland Nee Incidenteel Ja
Lid Bestuursovereenkomst Water- en Klimaattafel Nee Eenmaal per kwartaal Ja
Lid AB en DB Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) Nee Maandelijks Ja
Lid Midden-Delflandraad Nee Incidenteel Ja
AVA HVC BV Nee Incidenteel Ja

*Q.Q. (Qualitate Qua): nevenfunctie die wordt vervuld uit hoofde van het burgemeester- of wethouderschap. Conform de Gemeentewet (artikelen 44 en 66) worden vergoedingen voor deze functies gestort in de gemeentekas.