Raadsinformatiesysteem Gemeenteraad

De Gemeenteraad van Westland heeft een eigen website. Dit noemen we het Raadsinformatiesysteem Gemeente Westland. U kunt hier zien wanneer de raad en de raadscommissies vergaderen. De openbare vergaderingen kunt u live meekijken. Daarnaast kunt u hier onder andere agenda's, themadossiers en documenten inkijken.