WOO-verzoek indienen

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op grond van de Woo kunt u verzoeken om openbaarmaking van bestuurlijke informatie.

Aanvragen

Een aanvraag kunt u doen met DigiD (voor particulieren) of met e-Herkenning (voor bedrijven).

Regel zonder inloggen Regel met DigiD of E-Herkenning

Hoe werkt een aanvraag?

Een aanvraag moet een aantal gegevens bevatten:

  • uw naam en (post)adres
  • een zorgvuldige omschrijving waar u informatie over wilt hebben
  • de precieze documenten die u wilt ontvangen

  • u kunt alleen informatie krijgen die is vastgelegd (beschreven) in documenten
  • de gemeente moet die documenten in zijn bezit hebben

In de Woo is omschreven wanneer uw verzoek kan worden afgewezen. Dit vindt u terug in de artikelen 5.1., 5.2. en 8.8. van de Woo.

U kunt ook gebruik maken van een aanvraagformulier (pdf, 156 KB). Stuur het volledig ingevulde formulier op naar:

Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

Wilt u liever een brief schrijven, dan kan dat ook. Deze stuurt u naar het bovenstaande adres.

Uw verzoek wordt binnen 4 weken behandeld. Is het verzoek groot of ingewikkeld? Dan wordt deze termijn een keer met 2 weken verlengd. U ontvangt hier bericht over.

Aan het indienen van een verzoek zijn geen kosten verbonden. Wel kan de gemeente een vergoeding vragen voor het verstrekken van kopie├źn.

Hulp nodig?

Heeft u moeite met het invullen van (website)formulieren? U kunt binnenlopen bij een Buurt Informatiepunt bij u in de buurt. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Andere vraag? Vul het contactformulier in of bel met telefoonnummer 14 0174.