Begrotingen

Op deze pagina vindt u de begrotingen van gemeente Westland. Hieronder vindt u, per begroting, een korte toelichting en de bijbehorende documenten.

Begroting 2022-2025

Op 29 september leverde het college van B&W een sluitende begroting aan bij de raad. Een bijzondere prestatie in tijden waar alle gemeenten onder zware financiële druk staan. Het college ziet zelfs kans om extra te investeren en het voorzieningenniveau op peil te houden. Ook laat de begroting (pdf, 2Mb) zien dat de woonlasten minimaal stijgen in 2022.

Tijdens de behandeling van de begroting op 9 november 2021 zijn in totaal 41 moties en 8 amendementen aangeboden. Daarvan zijn 6 moties en 2 amendementen (pdf, 1.2Mb) aanvaard. Andere moties en amendementen zijn vervallen, werden ingetrokken, werden aangehouden (worden nog besproken) of zijn verworpen.

Bekijk hier de begroting in een oogopslag (pdf, 3Mb).