Sportaccommodaties

Goede accommodaties voor sport, bewegen en ontmoeting zijn erg belangrijk. Samen met de sportverenigingen zorgen we ervoor dat er in iedere dorpskern sportvoorzieningen zijn die toegankelijk zijn en van goede kwaliteit.

Accommodaties in Westland

Zoek op de kaart 'Bij mij in de buurt' naar sportaccommodaties. 

Ruimte voor sport of andere doelen

Makelpunt Westland is een website waar vraag en aanbod voor beschikbare ruimten samenkomen. Verenigingen met beschikbare ruimten kunnen deze gratis op deze website aanbieden. U kunt een zaal alleen online reserveren via Makelpunt Westland

Westland sport rookvrij

Doet uw sportvereniging ook mee aan de challenge 'Westland Sport Rookvrij'? Als gemeente willen we dat onze jeugd opgroeit in een gezonde omgeving. Inmiddels zijn de meeste speeltuinen in Westland rookvrij. Samen gaan we er ook voor zorgen dat er niet meer wordt gerookt op de sportverenigingen. 

Kijk voor aanmelden en meer informatie op deze pagina.