Kustvisie

Welke toekomstplannen hebben wij voor de Westlandse kust? Dat staat beschreven in de kustvisie Westland. Die is in december 2023 definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat staat er in de kustvisie Westland?

In de kustvisie is opgenomen wat de gemeente, ondernemers, organisaties en inwoners van Westland belangrijk vinden. De visie helpt ons bij beslissingen die de komende jaren over de kust moeten worden genomen.

Er gaat veel goed aan de kust en dat willen we zo houden. Tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen, zoals de stijgende zeespiegel, het beschermen van de natuur en een toename van het aantal bezoekers. Om daar goed mee om te kunnen gaan, besteden we veel aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • het Westlandse strand is en blijft een familiestrand
  • de kust moet voor iedereen goed bereikbaar zijn, maar we willen geen massatoerisme aantrekken
  • de balans tussen recreatie en natuur staat centraal
  • kustveiligheid staat voorop: ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van de zeewerende werking van onze duinen
  • de kust is opgedeeld in verschillende gebieden met elk een eigen functie. Op die manier is duidelijk wat waar wél en niet mag

Veel mensen hebben meegedacht

De gemeente Westland schrijft een kustvisie niet alleen. Veel mensen hebben meegedacht. Dat gebeurde tijdens verschillende bijeenkomsten en via een enquête die bijna 1000 keer is ingevuld.

Hoe gaan we verder?

De visie beschrijft de richting die we opgaan. Concrete acties en maatregelen volgen binnenkort in een uitvoeringsagenda. Daarvoor maken wij nieuwe afspraken met de verschillende belanghebbenden aan de kust, we blijven in gesprek.  

Wilt u de hele kustvisie lezen, dan kunt u deze opvragen via [email protected] of bekijk het agendapunt over deze visie in het raadsinformatiesysteem.

De kustvisie is een pdf-bestand en is niet digitaal toegankelijk.