Kustvisie

Wethouder Anko Goudswaard over de kustvisie

“De kustvisie helpt ons als gemeente om belangrijke beslissingen over het kustgebied makkelijker te kunnen nemen,’’ begint de wethouder te vertellen. Hij is verantwoordelijk voor toerisme en recreatie. “De kustvisie geeft veel duidelijkheid over wat er in de toekomst wél en niét kan. Er zijn veel onderdelen in het plan. Die hebben ook met elkaar te maken. Meer bezoekers trekken zorgt bijvoorbeeld ook voor meer verkeer. We staan daarom stil bij onderwerpen als: Hoe houden we het strand bereikbaar op zomerdagen? Kunnen strandtenten ook in de winter blijven staan?

Kunnen de leveringen bij strandtenten met minder overlast voor natuur en inwoners? Maar denk ook aan hoe we Nederland kunnen beschermen tegen overstromingen. Daarbij zijn strand, duinen en de Zandmotor belangrijk. Ook kwetsbare natuur willen we behouden. De kust van onze gemeente hoort bij het Nationaal Park Hollandse Duinen en Natura2000 gebied.

Per onderwerp maken we keuzes

“Het gaat om het hele gebied van de Westlandse stranden en duinen. Vanuit de zee ongeveer één kilometer het land in,” vervolgt Goudswaard. “Inmiddels hebben we met alle ondernemers en betrokken organisaties gesproken. Dat zijn er heel wat! De Provincie Zuid-Holland, Nationaal Park Hollandse Duinen, stichting Duinbehoud, Zuid-Hollands Landschap, Dunea, het Hoogheemraadschap, de KNRM, de Reddingsbrigade, Fietsersbond en ook gemeente Den Haag en Rotterdam,’’ somt hij op. “En nu zijn de inwoners aan zet!”

“Inwoners genieten enorm van onze kust, meedenken over de toekomst is daarom belangrijk. Ze zijn de vaste bezoekers op het strand en merken ook als eerste de veranderingen. Ieders mening telt. Alleen dan krijgen we steun voor de toekomstplannen en is er duidelijkheid voor alle partijen. Door nu samen na te denken zorgen we ervoor dat iedereen straks van de stranden en duinen kan blijven genieten.”