Het Prinsenbos

Het Prinsenbos is een recreatiegebied in Naaldwijk. Het bestaat voor het grootste gedeelte uit een plas met een dunne rand loofbos. Het gebied heeft de taak om water op te slaan. In het recreatiegebied vindt u natuur, sport en ontspanning.

Prinsenbos wordt uitgebreid

Er wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van het Prinsenbos. Ruim 14.000 m2 grond wordt bij het bos en de recreatieplas betrokken waardoor er meer ruimte ontstaat voor natuur en recreatie. Aan de noordwestkant komt een waterverbinding tussen de recreatieplas en de sloot aan de noordkant van het Prinsenbos waardoor het water beter doorstroomt en de waterkwaliteit in het gebied verbetert. Een oeverzwaluwwand en natuurvriendelijke oevers gaan ervoor zorgen dat kleine zoogdieren, insecten, bloemen en planten in aantal en soorten toenemen. Aan de zuidwestkant krijgt Scouting Naaldwijk een nieuw onderkomen en wordt het vleermuizenbos uitgebreid. Nieuwsgierig? U kunt deze video bekijken, waarin projectleider Martin Kemper meer vertelt over de werkzaamheden in het Prinsenbos. 

Recreatiemogelijkheden

Het Prinsenbos heeft een mooie wandelroute. Het grootste deel van deze route is goed bereikbaar met een rolstoel. Er zijn 4 visplekken en een hondenstrandje. 

Kinderen kunnen veel zien en leren in de verschillende tuinen. Er worden regelmatig activiteiten en excursies georganiseerd. Het recreatiegebied heeft allerlei speeltoestellen en een strandje met ligweide. Ook is er een natuurspeeltuin waar je lekker vies mag worden.

Natuur- en milieueducatie

Scholen kunnen ook gebruik maken van het Prinsenbos. Kinderen kunnen de natuur op een leuke manier leren kennen. Op deze manier wil de Westland Natuur & Techniek Web (WNTweb) de betrokkenheid van kinderen bij de natuur en het milieu vergroten.