Park De Lierhout

In park De Lierhout vindt u verschillende soorten beplanting. Er zijn themalandschappen aanwezig. Een extra waterberging moet de kans op wateroverlast in De Lier verkleinen. Daarnaast kunt u de dierenweide, speeltuin of het voetbalveld bezoeken.

Natuur- en milieueducatie

Scholen kunnen ook gebruik maken van De Lierhout. Kinderen kunnen de natuur op een leuke manier leren kennen. Op deze manier wil de Westlandse Natuur- en Milieu Educatie de betrokkenheid van kinderen bij de natuur en het milieu vergroten. In het park heeft iedere school een eigen boom met de naam van de school.