Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Een diploma biedt meer kans op een baan. Daarom moeten kinderen vanaf 5 jaar naar school, totdat zij een diploma (startkwalificatie) hebben of 18 jaar worden. De gemeente helpt en begeleidt kinderen en jongeren waar nodig.

Volgens de leerplichtwet moeten alle kinderen naar school. De leerplicht start op de eerste schooldag in de maand na de 5de  verjaardag. Wordt uw kind bijvoorbeeld op 3 februari 5 jaar? Dan start de leerplicht vanaf 1 maart. Dit houdt in dat uw kind 5 dagen in de week naar school gaat. Als ouder of verzorger bent u verantwoordelijk dat uw kind ingeschreven staat op school en dat uw kind daadwerkelijk de school bezoekt. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Hierna geldt de kwalificatieplicht.

Jongeren tussen de 16 en 18 jaar moeten onderwijs volgen tot zij een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een diploma voor havo, vwo of mbo niveau 2 of hoger. Het doel is om schooluitval tegen te gaan. Jongeren met een startkwalificatie hebben meer kans op een baan. Vanaf 18 jaar vallen jongeren, die nog geen startkwalificatie hebben, niet meer onder de leerplichtwet.

Wat als uw kind niet naar school gaat, terwijl dit wel moet? Dan heet dat verzuim. Dit kan een goede reden hebben. Bijvoorbeeld als uw kind ziek is, vanwege een religieuze feestdag of bij een huwelijk/overlijden van een familielid.
 
Gaat uw kind niet naar school zonder goede reden? Of was u niet op tijd met het doorgeven? Dan is de school verplicht om contact op te nemen met de leerplichtconsulent. De leerplichtconsulent gaat in gesprek met u en/of uw kind als deze ouder is dan 12 jaar.

Er wordt gekeken naar de oorzaak van het verzuim. En er wordt een plan van aanpak opgesteld. Ook kunnen andere instanties ingeschakeld worden, zoals het Sociaal Kernteam Westland, GGZ of maatschappelijk werk. Heeft uw kind vaker verzuimd of wordt er niet meegewerkt aan het plan van aanpak? Dan kan een proces verbaal opgemaakt worden tegen u en/of uw kind. 

Jongeren tussen de 18 en 23 jaar die verzuimen van school of dreigen uit te vallen van hun opleiding worden begeleid door onze doorstroomcoaches. 
Het doel is de jongeren te begeleiden naar een startkwalificatie. Op deze manier vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt.

Gemeente Westland heeft een jongerenconsulent. Die is er voor (oud)schoolverlaters van het Praktijk Onderwijs (PrO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en MBO Entree (niveau 1). De consulent kan je helpen tijdens en na je schoolperiode om een (beschutte) (leer)werkplek met of zonder begeleiding te vinden en te houden. Ook kan de consulent meekijken als je hulpvragen hebt over andere delen van je leven. Denk bijvoorbeeld aan geld, begeleiding thuis of leren op de werkvloer.

Heb je vragen of kun je wel wat begeleiding gebruiken? Neem dan contact op via: