Ambtsketen en wapen gemeente Westland

Amtsketen van Westland

De zilveren ambtsketen van Westland weegt 420 gram en bestaat uit drie verschillende schakels:

  • Gesloten ovale schakels met hierin steeds een van de wapens van de vroegere gemeenten.
  • Schakels waarin de glastuinbouw centraal staat.
  • Schakels waarin de duinen, het strand en de zee terugkomen. De schakels zijn met collierdelen tot een mooi geheel samengebracht.

Aan het eind van de keten hangt de zilveren letter W van Westland. Deze hoofdschakel is verbonden met de ambtspenning. Op de ambtspenning staat aan de ene kant het Rijkswapen en aan de andere kant het gemeentewapen van Westland. Het gemeentewapen is in 2004 ingesteld na het ontstaan van de nieuwe gemeente Westland, een samenvoeging van de gemeenten ’s-Gravenzande, De Lier, Monster, Naaldwijk en Wateringen. De wapens van de vijf voormalige gemeenten komen terug in het nieuwe gemeentewapen van Westland.

Een ambtsketen wordt onder andere gedragen tijdens het voorzitten van de raadsvergadering, bij officiële gelegenheden waarbij de gemeente wordt vertegenwoordigd en tijdens het uitreiken van een Koninklijke Onderscheiding. Bij het uitreiken van Koninklijke Onderscheidingen, waarbij de burgemeester optreedt namens Zijne Majesteit de Koning, wordt de keten gedragen met het Rijkswapen aan de voorzijde. Bij gemeentelijke gelegenheden draagt de burgemeester de keten met het gemeentewapen aan de voorzijde.

De keten met de ambtspenning, die de burgemeesters in Nederland dragen als teken van waardigheid, behoort tot de insignia of gezagssymbolen. De geschiedenis van ambtsketens gaat terug tot de zestiende eeuw. Op 16 november 1852 werden bij Koninklijk Besluit de onderscheidingstekenen van de burgemeesters in Nederland vastgesteld.

Het bovenste deel van het schild geeft de relaties weer die er in de middeleeuwen waren tussen de graven van Holland met de heren van Naaldwijk. De Hollandse leeuw is identiek aan die van de heren van Naaldwijk. De leeuw van 's-Gravenzande, dat als grafelijke residentie heeft gediend, gaat in oorsprong terug op de Hollandse leeuw.
De heren van Naaldwijk waren verwant aan het geslacht van Wateringen.
De verbinding met De Lier komt tot uitdrukking in het rood en zilver als hoofdkleuren van het bovenste deel van het schild. Het onderste deel van het wapen staat voor het vruchtbare Westlandse land achter de duinen. De zilverkleurige tanden staan voor de glastuinbouw. De vijf punten stellen de gemeenten voor die gezamenlijk de krachten hebben gebundeld. Bovenop de parelkroon, afgeleid van het wapen van Monster (uit 1816).

Met de vorming van de gemeente Westland in 2004 zijn de ambtsketens van de voormalige vijf Westlandse dorpen overbodig geworden.
De ambtsketens van Naaldwijk, De Lier, 's-Gravenzande, Wateringen en Monster zijn in de collectie van het Historisch Archief Westland opgenomen.