Centrumplan Honselersdijk

Gemeente Westland heeft een plan opgesteld om het centrum van Honselersdijk op te knappen. Het centrumplan Honselersdijk bestaat uit een nieuw te bouwen gebouw waarin diverse partijen onderdak vinden, genaamd ‘Huis van de Buurt’. Hieromheen komt een nieuw plein en wordt een deel van basisschool De Hoeksteen vernieuwd.

Het plan

In 2019 is met ondernemers en bewoners gesproken over het opknappen van het centrum van Honselersdijk. Het plan is om een ‘Huis van de Buurt’ te bouwen. In het nieuwe gebouw komen Bibliotheek Westland, Vitis Welzijn en kinderopvang Kwest onder één dak. Het plein aan de Dijkstraat, waar de Voorhofkerk heeft gestaan, wordt opnieuw ingericht. Tot slot wordt een deel van bestaande basisschool De Hoeksteen gesloopt. Hierdoor ontstaat ruimte om het bestaande parkeerterrein uit te breiden. In 2019 en in 2023 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit centrumplan.

Wat gaat er gebeuren?

Om het plan uit te voeren, worden de parkeerplaatsen op het plein aan de Dijkstraat verplaatst naar de parkeerplaats van de supermarkt. Aan diezelfde kant ontstaat er ruimte door de sloop van een aantal lokalen van basisschool de Hoeksteen. Hier worden nieuwe parkeerplekken gemaakt. Verder komt er een goed verlichte doorgang vanaf de Hunselaer, langs het plein naar het parkeerterrein bij de supermarkt. Hiermee komt er een extra verbinding voor voetgangers. Nadat het Huis van de Buurt is gebouwd wordt tot slot het dorpsplein aan de Dijkstraat opnieuw ingericht.

Samen met de omgeving

De wensen voor de vormgeving van het Huis van de Buurt zijn in 2019 tijdens verschillende bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en de klankbordgroep opgehaald. De klankbordgroep, groep vertegenwoordigers van betrokkenen partijen, bestaat uit een vertegenwoordiging van Vitis Welzijn, de bibliotheek, basisschool en kinderopvang. De architect heeft deze wensen grotendeels meegenomen in het ontwerp van het gebouw.
In 2021 is het definitieve schetsontwerp gepresenteerd aan iedereen die heeft meegedacht.

Bestemmingsplan

Om de bouw van het Huis van de Buurt mogelijk te maken is een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Het nieuwe bestemmingsplan is per december 2022 onherroepelijk vastgesteld. De aanvraag omgevingsvergunning is in voorbereiding.

Planning

Op 22 maart 2023 is door de gemeenteraad aanvullend krediet beschikbaar gesteld om centrumplan Honselersdijk uit te voeren. De verwachting is dat de bouw in 2024 gestart kan worden en het centrumplan in 2025 klaar is.