Verzakkingen van De Maasdijk

Op maandag 13 november 2023 hebben we De Maasdijk vanaf de ronde bij Hotel Westland tot bij de aansluiting aan Honderdland deels afgezet in verband met verzakkingen van de dijk.

We monitoren De Maasdijk op dit moment om te zien of er nog verdere verschuivingen optreden. Naar aanleiding van deze resultaten kijken we naar aanvullende maatregelen. Ter plaatse van de verschuiving is er een rijbaan afgesloten. Het verkeer vanuit de richting Maassluis kan doorrijden. Het verkeer vanuit de andere richting wordt omgeleid over het Onderpad. Hier geldt een snelheidslimiet van 30 km per uur.

Voor De Maasdijk geldt momenteel een vrachtwagenverbod. Alleen bestemmingsverkeer is toegestaan. Voor zwaar verkeer is een omleidingsroute via Honderland ingesteld. Deze omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Op 29 november 2023 zijn op het Onderpad tijdelijke verkeersdrempels aangebracht. Deze helpen automobilisten zich aan het snelheidslimiet van 30 km/uur te houden.

Buslijn 34 wordt omgeleid in beide richtingen. De tijdelijke haltes staan aan het Honderdland, ter hoogte van het fietspad naar de Verkadestraat.

We richten de tijdelijke bushaltes op dit moment verder in. We plaatsen bushokjes ter beschutting en fietsnietjes voor het veilig stallen van fietsen.

De komende week doen we met ingenieursbureau Waalpartners bodem- en grondonderzoek in en rondom de dijk. Met de informatie uit het onderzoek kijken we of de Maasdijk stabiel is en weer belast kan worden met verkeer. Ook monitoren wij regelmatig de plek waar de verzakking heeft plaatsgevonden en inspecteren samen met het Hoogheemraadschap van Delfland de overige delen van de Maasdijk.

Een van de onderzoeken die we doen is het meten van de draagkracht van de ondergrond. Dat doen we met sonderingen.

Het is een ingewikkelde situatie. Hoe lang die gaat duren is lastig te zeggen. We doen nu onderzoek naar het ontstaan van de verzakkingen. We onderzoeken ook of op andere plaatsen langs het gemeentelijk deel van de Maasdijk stabiliteitsproblemen kunnen ontstaan.