Verzakkingen van De Maasdijk

Op maandag 13 november 2023 hebben we De Maasdijk vanaf de rotonde bij Hotel Westland tot bij de aansluiting aan Honderdland deels afgezet in verband met verzakkingen van de dijk.

Na de verzakking zijn er metingen gedaan naar de stabiliteit van de dijk. Uit deze metingen blijkt dat het dijklichaam de laatste weken stabiel is. De dijk is kwetsbaar, maar het is wel veilig voor het lokale verkeer om overheen te rijden. De verzakte afritten blijven afgesloten.

Voor De Maasdijk geldt momenteel een vrachtwagenverbod. Alleen bestemmingsverkeer is toegestaan. Voor zwaar verkeer is een omleidingsroute via Honderland ingesteld. Deze omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Op 29 november 2023 zijn op het Onderpad tijdelijke verkeersdrempels aangebracht. Deze helpen automobilisten zich aan het snelheidslimiet van 30 km/uur te houden. Deze drempels blijven nog liggen.

Buslijn 34 wordt omgeleid in beide richtingen. Wegens werkzaamheden zijn beide haltes 200 meter richting Hoek van Holland verplaatst. De nieuwe tijdelijke haltes staan nu ter hoogte van het bedrijf Coolcontrol 4, Honderdland 600, Maasdijk. Na 25 mei wordt de oude situatie weer hersteld.

We houden de dijk (dijklichaam en weg) goed in de gaten. Als er opnieuw verschuivingen zijn nemen we direct maatregelen.

We bereiden het herstel van de afritten en slootkant voor. Dit doen we in nauw overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland, de formele eigenaar van de dijk. Het kost tijd om een goede aanpak te bepalen en de werkzaamheden voor te bereiden. Als we weten hoe wij de afritten het beste kunnen herstellen informeren wij u daarover.