Aloysiusschool

In 2018 is de gemeente in samenwerking met Wonen Wateringen een onderzoek gestart om van de school in Monster een wooncomplex te maken. Dit wooncomplex is bedoeld voor het huisvesten van jongeren met een zorgbehoefte en senioren.

De gemeente werkt mee aan deze ontwikkeling door de wijziging van het bestemmingsplan mogelijk te maken. Begin van het derde kwartaal (2024) gaat het plan met eventuele wijzigingen naar de gemeenteraad.


Meer informatie over de ontwikkeling vindt u op de website van Wonen Wateringen.