Burgemeester Kampschöerstraat en Doctor van den Brinkstraat

De Burgemeester Kampschöerstraat en de Doctor van den Brinkstraat in Monster zijn aan groot onderhoud toe.

In de Burgemeester Kampschöerstraat wordt de verharding vervangen. De fundering van de straat is onderzocht en goed bevonden. Daarom wordt het riool in de hoofdrijbaan niet vervangen.

In de Doctor van den Brinkstraat vervangt Westland Infra de elektriciteitskabels. Zodra dit klaar is, voert de gemeente Westland werkzaamheden uit aan het riool. Er komt een zogeheten gescheiden riool, dat regen- en afvalwater apart verwerkt. Dit vermindert tijdens zware regenval de kans op overstroming van het riool. De straat wordt hierna opnieuw ingericht. Wat dit precies inhoudt, leest u hieronder.

Burgemeester Kampschöerstraat

Bewoners zijn in 2022 in de gelegenheid gesteld om te reageren op het schetsontwerp. Naar aanleiding van deze reacties  worden de volgende aanpassingen gedaan:

  • De middenberm van de Emmastraat wordt dichtgezet en is alleen beschikbaar voor hulpdiensten.
  • In het midden van de weg ter hoogte van de huisnummers 30 en 34 gaat de verhoging weg. Dit wordt vervangen door nieuwe belijning.
  • Er komt een tweede voetgangersoversteekplaats, op de kruising met de Van Goghlaan en de Frans Halsstraat.
  • De gelijkvloerse kruisingen met de Choorstraat, Frans Halsstraat en Van Goghlaan worden licht verhoogd aangebracht en voorzien van geel asfalt
  • De straat wordt vooralsnog geen eenrichtingsverkeer omdat de hulpdiensten hier hinder van ondervinden. Er wordt nog nader onderzoek gedaan  in hoeverre er toch mogelijkheden zijn om dit later alsnog te verwezenlijken. Zodra dit bekend is worden omwonenden hierover geïnformeerd.

De ontwerpen zijn aangepast en ziet u hieronder.

Herinrichting Kampoerstraat deel 1

Herinrichting Kampoerstraat deel 2

Planning

Wanneer de werkzaamheden in de Burgemeester Kampschoërstraat starten, weten we nog niet. Wel is ons doel dat de werkzaamheden in deze straat voor de zomer klaar zijn.

Doctor van den Brinkstraat

Het merendeel van de bewoners die gereageerd hebben op de ontwerpen geven de voorkeur aan de basisvariant. Dit betekent dat er eenrichtingsverkeer wordt ingesteld vanaf de Burgemeester Kampschöerstraat tot aan de ingang van de garageboxen en de huisarts. De huisarts en de garageboxen blijven dus vanaf twee kanten bereikbaar.

Het ontwerp is aangepast en ziet u hieronder

Herinrichting Brinkstraat

Planning

De werkzaamheden starten in de tweede week van februari 2023. Dan vervangt Westland Infra de elektriciteitskabels in deze straat. Deze werkzaamheden duren ongeveer 14 weken tot medio mei . Daarna start de gemeente de werkzaamheden.

Zodra de planning van de werkzaamheden bekend is, worden de omwonenden schriftelijk geïnformeerd.