Expeditie Poeldijk-Noord

Op één locatie ontstaat een plek voor leren, opvang, (culturele) educatie, sport en ontmoeten. Zo creëren we een doorlopende leerlijn binnen het onderwijs. Een centrale gedeelde ruimte biedt plek voor ontmoeten overdag binnen de scholen én ’s avonds door het verenigingsleven.

Goedkeuring gemeenteraad

Het plan Onderwijs en Ontmoeten Poeldijk, Julianastraat 49 (de Veiling), is 27 maart 2024 goedgekeurd door de raad. We kunnen verder met de ontwikkeling van de nieuwe plek waar onderwijs samen komt met cultuur en ontmoeten. Het project heet nu Expeditie Poeldijk-Noord.

Ontwerpfase

We starten met de ontwerpfase

  • We gaan samen met de onderwijsorganisaties en Poeldijkse verenigingen aan de slag voor voorlopige ontwerpen.
  • We kijken naar kansen voor de ruimte om het gebouw en in de omgeving.
  • De planning wordt gemaakt.

In gesprek

We praten verder met inwoners en omwonenden. In december 2023 hebben we al omwonenden en inwoners gesproken over het plan Expeditie Poeldijk-Noord (Onderwijs en Ontmoeten). De zorgen en vragen hebben we waar mogelijk meegenomen in het plan. We gaan voor de zomer graag weer verder met omwonenden in gesprek. Er wordt binnenkort een uitnodiging verstuurd naar die personen die bij ons bekend zijn.

Inwoners hebben tijdens de bijeenkomst vragen kunnen stellen, tips gegeven en zorgen kunnen uiten. We hebben dit verzameld. U kunt op de pagina bijeenkomst december 2023 terugvinden wat we hebben verzameld.